​Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu quốc tế

0
535
​Các lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Hiện nay việc đăng ký nhãn hiệu bảo hộ quốc tế ở tại các quốc gia khác thì doanh nghiệp có thể thực hiện theo hai cách sau:

  • Theo từng quốc gia
  • Theo Nghị định thư và Thỏa ước Madrid

Các vấn đề về đăng ký nhãn hiệu quốc tế hiện nay tại Việt Nam chưa được rộng rãi, kiến thức pháp luật còn hạn chế, nên nhiều doanh nghiệp chưa đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài, các doanh nghiệp chưa ý thức được tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế khi mở rộng thị trước ra nước ngoài.

Chúng tôi công ty Luật Oceanlaw sẽ đưa ra một số lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu quốc tế cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ ở Việt Nam:

Theo từng quốc gia:

Doanh nghiệp Việt Nam có thể lựa chọn để đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại các quốc gia riêng biệt bằng cách đăng ký trực tiếp tại các quốc gia đó, nhưng cái khó của cách này là việc nộp đơn phải trực tiếp vào cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia đó và đơn phải được thực hiện bằng ngôn ngữ quốc gia đó.

Theo Nghị định thư và Thỏa ước Madrid

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống đăng ký quốc tế Madrid bao gồm đăng ký nhãn hiệu nước ngoài theo Nghị định thư Madrid và đăng ký nhãn hiệu nước ngoài theo Thỏa ước Madrid, Với thủ tục đơn giản việc đăng ký nhãn hiệu tại nhiều quốc gia nước ngoài chỉ bằng một đơn duy nhất, một ngôn ngữ, tại một cơ quan duy nhất và chỉ phải nộp phí một lần. Vậy nên nếu chỉ định quốc gia nào vào trong đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế thì doanh nghiệp cần biết được quốc gia đó có phải thành viên của hiệp ước hay không.

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế cũng sẽ có hiệu lực trong vòng 10 năm và có thể gia hạn thêm nhiều lần mỗi lần 10 năm đối với Nghị định thư và 20 năm theo Thỏa ước với điều kiện phải nộp các khoản phí quy định.

Mặc dù đã có quy định rõ ràng về đăng ký nhãn hiệu quốc tế tuy nhiên thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế sẽ khá phức tạp nếu doanh nghiệp không có kinh nghiệm cũng như kiến thức về vấn đề này.

Hãy liên hệ tới công ty Luật Oceanlaw để được hỗ trợ tư vấn, chúng tôi cung cấp cho quý khách dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here