Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho dịch vụ viễn thông

0
502
​Đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ viễn thông

Đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ viễn thông cần những thủ tục gì? Các dịch vụ nào có thể đăng ký? Liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ viễn thông tại Việt Nam Oceanlaw sẽ cung cấp các thông tin cho quý khách hàng như sau:

Các tài liệu/thông tin cần thiết để nộp đơn:

  • Giấy ủy quyền theo mẫu (Doanh nghiệp chỉ cần ký/đóng dấu);
  • Danh mục cụ thể để nộp đơn: Doanh nghiệp liệt kê chi tiết “dịch vụ viễn thông”

Dịch vụ viễn thông có thể đăng ký nhãn hiệu :

  • Dịch vụ truy cập viễn thông; dịch vụ truyền dữ liệu theo dòng qua mạng máy tính, mạng Internet và các mạng viễn thông khác, gồm dịch vụ truyền dữ liệu âm thanh, hình ảnh và nghe nhìn; dịch vụ truyền phim theo yêu cầu; dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, tín hiệu, tin nhắn và thông tin; dịch vụ thông tin liên lạc qua máy tính; dịch vụ kết nối viễn thông với các mạng thông tin liên lạc điện tử khác; dịch vụ phát chương trình; cung cấp bản tin trực tuyến cho việc truyền tin nhắn.
  • Dịch vụ định tuyến và kết nối viễn thông, dịch vụ cung cấp phòng trò chuyện (chatroom) trên Internet, dịch vụ cung cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu [nhà cung cấp dịch vụ]; dịch vụ truy cập vào cơ sở dữ liệu, dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp kênh viễn thông dùng cho việc mua sắm qua truyền hình; dịch vụ gửi tin nhắn; dịch vụ truyền tin nhắn và hình ảnh với sự hỗ trợ của máy vi tính, dịch vụ gửi điện tín; dịch vụ truyền điện báo; dịch vụ thư điện tử, dịch vụ cho thuê thiết bị gửi tin nhắn; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cho thuê mô đem; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ cho thuê điện thoại; dịch vụ cho thuê máy fax; phát thanh (radio); dịch vụ thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính; dịch vụ truyền qua vệ tinh; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện báo; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ truyền bản fax, dịch vụ nhắn tin [qua rađiô, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác], dịch vụ hội nghị qua điện thoại, dịch vụ điện báo (telex); dịch vụ hộp thư thoại; dịch vụ điện báo; dịch vụ điện thoại.

Tham Khảo :

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu
đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ truyền hình
Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here