Đăng ký nhãn hiệu tập thể là gì?

0
582
Đăng ký nhãn hiệu tập thể là gì?

Nhãn hiệu tập thể là gì? nhãn hiệu thông thường và nhãn hiệu tập thể khác nhau như thế nào? đăng ký nhãn hiệu tập thể tại Việt Nam như thế nào?.

Nhãn hiệu tập thể thường là của một hiệp hội hoặc một tập thể mà các thành viên của nó có thể sử dụng nhãn hiệu tập thể để quảng bá sản phẩm của mình. Nhãn hiệu tập thể có thể là một hình thức hiệu quả để cùng quảng bá sản phẩm của một nhóm doanh nghiệp.

Nhãn hiệu tập thể theo khoản 17, điều 4, Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam được hiểu là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.
Chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể có trách nhiệm đảm bảo sự tuân thủ các yêu cầu nhất định của các thành viên. Do đó, chức năng của nhãn hiệu tập thể là chỉ dẫn cho công chúng về những đặc tính cụ thể nhất định của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể.

Cần xem xét các sản phẩm có những đặc tính nhất định đặc trưng riêng của người sản xuất ở một vùng nhất định có liên quan đến các điều kiện lịch sử, văn hóa, xã hội của vùng. Một nhãn hiệu tập thể có thể được sử dụng để thể hiện các đặc trưng đó và là cơ sở để marketing các sản phẩm nói trên, do đó đem lại lợi ích cho tất cả các nhà sản xuất.

Nhãn hiệu tập thể thường được sử dụng nhằm khuếch trương các sản phẩm mang đặc trưng của một vùng nhất định. Trong các trường hợp như vậy, việc tạo ra một nhãn hiệu tập thể không chỉ hỗ trợ tiếp thị sản phẩm ở thị trường trong nước và có thể trên thị trường quốc tế mà còn cung cấp cơ sở cho việc hợp tác giữa những nhà sản xuất trong nước. Việc tạo nhãn hiệu tập thể, trên thực tế phải đi kèm với sự phát triển các tiêu chuẩn nhất định cùng với một chiến lược chung. Khi đó, nhãn hiệu tập thể mới có thể trở thành một công cụ hữu hiệu cho phát triển trong nước.

Nhãn hiệu tập thể cũng có thể được sử dụng cùng với các nhãn hiệu riêng của người sản xuất hàng hóa nhất định. Điều này cho phép các doanh nghiệp phân biệt hàng hóa của chính doanh nghiệp với hàng hóa của các đối thủ cạnh tranh khác, trong khi cùng thu được lợi ích từ sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu tập thể. Đăng ký nhãn hiệu tập thể được hiểu là nhiều người sẽ đứng tên làm chủ sở hữu nhãn hiệu,

Trong thực tế nó là những nhãn hiệu mang tính đặc thù phải đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể.

  • Nhãn hiệu có chứa địa danh (địa lý)
  • Nhãn hiệu là tên gọi của sản phẩm nổi tiếng của vùng miền như: bưởi Năm Roi, Gạo Điện Biên, Mắm Phú Quốc.

Việc đăng ký nhãn hiệu tập thể thường được gắn với chương trình của tỉnh phối hợp với địa phương thực hiện hoặc trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý hoặc thực hiện. Việc đăng ký nhãn hiệu tập thể có giá trị về mặt pháp lý cũng như kinh doanh hết sức to lớn.

Thực tế cho thấy nhiều phản phẩm sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể đã làm tăng giá thành của sản phẩm và được khách hàng tin dùng nhiều hơn. Ngoài ra, đảm bảo được tính thống nhất, hướng đến phát triển bền vững. Đây là những điều mà các nhà quản lý địa phương mong muốn để tạo lập, xác lập nhãn hiệu tập thể.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể:

  • Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi lại khi nhận được yêu cầu)
  • Mẫu nhãn hiệu tập thể
  • Danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu
  • Chấp thuận của Tỉnh về việc sử dụng tên địa danh trong trường hợp nhãn hiệu tập thể có chứa địa danh
  • Điều lệ, quy chế sử dụng nhãn hiệu: soạn theo hướng dẫn của chúng tôi.

Hướng dẫn: phân nhóm sản phẩm trong đăng ký nhãn hiệu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here