Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại của Oceanlaw

0
724
Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại

Cơ sở pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 • Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
 • Thông tư số 22/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Hồ sơ thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

 1. Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-1;
 2. Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;
 3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt nam; (Bản này phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam).
 4. Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.
 5. Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp.

Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại tại Oceanlaw

 • Tư vấn nhượng quyền thương mại, xác minh về chủ sở hữu văn bằng trước khi thực hiện chuyển nhượng.
 • Tư vấn, đánh già về giá trị thực của thương hiệu khi chuyển nhượng.
 • Tư vấn các điều kiện khi thực hiện chuyển nhượng thương hiệu.
 • Tư vấn quy định pháp luật đối với hoạt động nhượng quyền thương mại và chuyển giao công nghệ bao gồm:
  – Nhượng quyền thương mại trong nước.
  – Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam.
 • Tư vấn, giải quyết tranh chấp nếu xảy ra tranh chấp trong quá trình chuyển nhượng thương hiệu.
 • Tư vấn soạn hồ sơ và hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu.
 • Đại diện cho khách hàng đàm phán về hợp đồng và các giao dịch liên quan đến nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ.
  – Đăng ký Nhượng quyền thương mại
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và thực hiện tất cả các công việc liên quan đến hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho đến khi nhận được giấy xác nhận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here