Làm gì khi quên không gia hạn đăng ký nhãn hiệu?

0
671
Làm gì khi quên không gia hạn đăng ký nhãn hiệu?

Khách hàng hỏi: Tôi đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp cho giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Tuy nhiên, giấy chứng nhận đó đã hết hạn được 4 tháng mà quên không gia hạn nhãn hiệu.  Trong trường hợp này, tôi cần làm gì? Liệu tôi có tiếp tục gia hạn được hay không?

Oceanlaw: Theo quy định của pháp luật Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải gia hạn trong 06 tháng trước ngày hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ, nếu không văn bằng bảo hộ coi như bị hủy. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu vô tình quên và để quá thời gian nêu trên mà không tiến hành gia hạn văn bằng bảo hộ.

Gia hạn muộn là việc chủ sở hữu nhãn hiệu đã không thực hiện thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo đúng thời hạn. Đơn yêu cầu gia hạn nhãn hiệu có thể nộp muộn nhưng không được muộn quá 06 tháng và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn. Nếu quá 06 tháng hiệu lực của Giấy chứng nhận nhãn hiệu hoàn toàn bị xóa bỏ và muốn được bảo hộ lại nhãn hiệu này, chủ sở hữu nhãn hiệu buộc phải tiến hành thủ tục đăng ký mới nhãn hiệu.

Như vậy nhãn hiệu hàng hóa của khách hàng đã hết hạn cách đây 4 tháng thì khách hàng vẫn có thể gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu này được

Để có thể duy trì hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

  • Giấy ủy quyền (theo mẫu của chúng tôi)
  • Bản gốc GCN ĐKNH

Luật sư Oceanlaw sẽ thay mặt khách hàng làm việc tại Cục sở hữu trí tuệ cho tới khi khách hàng nhận lại được giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được gia hạn hiệu lực mà khách hàng không cần phải trực tiếp tới Cục sở hữu trí tuệ hay quan tâm bất kỳ vấn đề nào liên quan tới thủ tục gia hạn.

Nhãn hiệu đã hết hạn 1 năm, có gia hạn được không?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here