​Nhãn hiệu đã hết hiệu lực, có gia hạn được không?

0
711
​Nhãn hiệu đã hết hiệu lực, có gia hạn được không?

Khách hàng hỏi: Chúng tôi có một nhãn hiệu đã hết hạn 1 năm, bây giờ chúng tôi muốn gia hạn nhãn hiệu đó có được không? . Chúng tôi cần phải làm nhưng thủ tục như thế nào? Mong công ty luật Oceanlaw tư vấn cụ thể cho chúng tôi.

Ocealaw: Theo thông tin được cung cấp thì nhãn hiệu đã hết hạn được gần 1 năm mà không gia hạn. Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực.

Theo luật sở hữu trí tuệ quy định thì không thể gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu trên và buộc phải nộp đơn mới cho nhãn hiệu dưới tên chủ đên mới và không cần làm thủ tục sửa đổi tên chủ sở hữu vì giấy chứng nhận nhãn hiệu đó đã hết hạn. (Gia hạn đăng ký độc quyền nhãn hiệu)

Thời gian đăng ký một nhãn hiệu kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 13 -15 tháng. Đơn sẽ được thẩm định về hình thức nếu được Cục sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và chuyển qua giai đoạn thẩm định nội dung

•        Nếu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Người Nộp Đơn;
•        Nếu nhãn hiệu không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, thì Cục SHTT sẽ ra Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung (từ chối) và Người Nộp
Đơn có 02 tháng để trả lời Thông báo này.

Nếu Đơn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo cấp bằng và Người nộp đơn có nghĩa vụ phải nộp lệ phí cấp bằng trong thời hạn là 1 tháng kể từ ngày thông báo. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ được cấp cho người nộp đơn trong vòng 1-2 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp bằng.

Chi tiết quy trình đăng ký nhãn hiệu xin tham khảo : Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here