Thời gian đăng ký nhãn hiệu là bao lâu?

0
673
Thời gian đăng ký nhãn hiệu là bao lâu?

Khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu mọi khách hàng đều có một câu hỏi tại sao thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu lại lâu như thế? Có cách nào để nhanh hơn không? Về thời hạn cấp giấy chứng nhận là do nhà nước quy định trong các văn bản pháp luật. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam : tính từ ngày nộp đơn Đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ cho tới khi được Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là 14 đến 16 tháng.

Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian thẩm định và cấp văn bằng bảo hộ thường kéo dài hơn rất nhiều, từ 16 đến 18 tháng. Lý do là số lượng đơn trong cục sở hữu trí tuệ quá nhiều, dẫn tới thời gian đăng ký nhãn hiệu có thể kéo dài hơn. Chúng tôi có thể hỗ trợ chủ sở hữu nhãn hiệu, thương hiệu trong việc đánh giá, thúc đẩy nhanh thời gian thẩm định nhanh nhãn hiệu, thương hiệu.

Quy trình và thời hạn xem xét đơn

1. Xét duyệt hình thức đơn đăng ký.

Giai đoạn này sẽ kéo dài 01 tháng. Trong thời gian này đơn đăng ký sẽ được chuyển cho chuyên viên phụ trách và xét duyệt hình thức đơn xem có đúng hình thức theo quy định hay chưa? Kết thúc 01 tháng xét duyệt này sẽ có hai trường hợp xảy ra:

  • Đơn của được chấp nhận thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.
  • Đơn chưa hơp lệ, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định yêu cầu sửa đơn và người nộp đơn yêu cầu phải trả lời trong vòng một tháng. Người nộp đơn có quyền gia hạn thêm một tháng để tiến hành sửa đổi đơn đăng ký và có công văn gửi tới Cục sở hữu trí tuệ.

2.  Công báo lần một (công bố đơn).

Giai đoạn này kéo dài hai tháng kể từ ngày có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. Thời gian này Cục sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành đăng công báo trên website của Cục, trong công báo sẽ bao gồm các nội dung: Số đơn, ngày nộp đơn, chủ đơn, tên nhãn hiệu đăng ký và sản phẩm/ dịch vụ đăng ký.

3.  Xét duyệt nội dung đơn.

Giai đoạn này sẽ kéo dài từ 9 đến 12 tháng, thời gian này các chuyên viên tại Cục sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành kiểm tra khả năng đăng ký bảo hộ của nhãn hiệu. Kết thúc thời hạn này sẽ có hai trường hợp như sau:

  • Đơn đăng ký được chấp nhận và Cục sở hữu trí tuệ sẽ có Quyết định Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Sau đó chủ đơn sẽ đóng phí và lệ phí cấp văn bằng.
  • Đơn của Quý khách hàng bị từ chối. Trường hợp này người nộp đơn phải trả lời trong vòng 02 tháng kể từ ngày ký công văn. Người nộp đơn có thể gia hạn thêm 2 tháng.

Kể từ ngày tiến hành nộp đơn, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ trải qua nhiều bước và nhiều giai đoạn quan trọng nhằm đảm bảo nhãn hiệu có khả năng đăng ký bảo hộ hay không? Trong suốt thời gian này, người nộp đơn cần tiến hành theo dõi và nhận kết quả của từng giai đoạn, tránh trường hợp không theo dõi và không trả lời đúng hạn công văn của Cục sở hữu trí tuệ.

Quý khách có thể thông qua đại diện Sở hữu trí tuệ như Oceanlaw để thay mặt khách hàng nộp đơn đăng ký, mọi thủ tục và quá trình theo dõi đơn sẽ do Oceanlaw thực hiện và hỗ trợ trả lời công văn của Cục sở hữu trí tuệ cũng như trường hợp có bên thứ ba phản đối đơn.
Các cá nhân, tổ chức có bất kỳ thắc mắc hoặc cần hỗ trợ trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, hãy liên hệ với Oceanlaw để được tư vấn.

Tham khảo: đăng ký nhãn hiệu ở đâu?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here