Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại như thế nào?

0
1035
Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại

Cơ sở pháp lý đăng ký nhượng quyền thương mại:

  1. Luật Thương mại năm 2005.
  2. Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 của Chính phủ.
  3. Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25/05/2006 của Bộ Thương mại.

Điều kiện để được đăng ký nhượng quyền thương mại:

Để tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại thì các bên phải thỏa mãn những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật.
Bên nhượng quyền cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.
  • Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.
  • Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền
  • Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định
  • Bên nhận quyền phải có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại:

– Gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.
– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông báo để Bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;
– Các thời hạn nêu tại khoản này không kể thời gian Bên dự kiến nhượng quyền sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;
– Sau khi hết thời hạn quy định tại khoản này mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối việc đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên dự kiến nhượng quyền và nêu rõ lý do.

Đê được tư vấn nhượng quyền thương mại vui lòng liên hệ đường dây nóng của Oceanlaw. Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here