Quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu

0
4495
Quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá dịch vụ cùng loại được sản xuất hoặc cung cấp bởi các doanh nghiệp khác nhau. Chính vì vậy, nhằm bảo vệ quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu, pháp luật các quốc gia có quy định về quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu như nguyên tắc nộp đơn đầu tiên hoặc nguyên tắc sử dụng đầu tiên. Việc áp dụng nguyên tắc ưu tiên này không giống nhau ở mỗi quốc gia. Việt Nam hiện đang áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, nộp đơn trước trong việc đăng kí bảo hộ nhãn hiệu.

Quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu là gì?

Để bảo vệ quyền tối đa đối với sản phẩm của mình, đầu tiên doanh nghiệp cần phải nắm rõ quyền ưu tiên trong đăng kỹ nhãn hiệu để nắm được những thông tin quy định về quyền hạn được ưu tiên dành cho doanh nghiệp trong quá trình đăng kỹ nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu hay đăng ký bảo hộ thương hiệu để được đăng ký nhanh chóng và thành công, cụ thể:

Quyền ưu tiên đăng ký  nhãn hiệu cho sản phẩm là quyền của người nộp đơn trên cơ sở đơn hợp lệ lần đầu đã được nộp tại một quốc gia khác là thành viên đã tham giá kỹ kết vào Nghị định thư Madrid có quy định về quyền ưu tiên. Khi đó, trong thời gian nhất định, người nộp đơn có thể yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu, bảo hộ logo, bảo hộ thương hiệu đối với đối tượng sở hữu trí tuệ tại quốc gia thành viên khác và đơn nộp sau đó được coi như nộp dùng ngày với đơn đầu tiên.

Quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu :

– Việc có được quyền ưu tiên sẽ giúp doanh nghiệp có được coi hội đăng ký cũng như bảo hộ nhãn hiệu dành cho sản phẩm trước những công ty khác.
– Ví dụ: Một công ty X của Tây Ban Nha đăng ký bảo hộ nhãn hiệu TOPCAKE tại Tây Ban Nha vào ngày 18/03/2010, một công ty Y của Việt Nam đăng ký nhãn hiệu TOPCAKE tại Việt Nam vào ngày 21/05/2010. Sau đó vào ngày 15/08/2010 công ty X tiến hành đăng ký nhãn hiệu TOPCAKE tại Việt Nam và xin hưởng quyền ưu tiên thì đơn nộp sau đó được xem là đã nộp vào ngày 18/03/2010. Do đó, đơn của công ty Y bị xem là đơn nộp sau và sẽ không được chấp nhận bảo hộ.

Xem thêm tin liên quan : Ý nghĩa của đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Quy định của pháp luật Việt Nam về quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu

Điều 91, Luật sở hữu trí năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về nguyên tắc ưu tiên như sau:

1. Người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ cùng một đối tượng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • a) Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thoả thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam;
  • b) Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước khác quy định tại điểm a khoản này cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước khác quy định tại điểm a khoản này;
  • c) Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;
  • d) Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Trong một đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu, người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn với điều kiện phải chỉ ra nội dung tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn ứng với nội dung trong đơn.

3. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên có ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên.”
Như vậy, trong một đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn với điều kiện phải chỉ ra nội dung tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn ứng với nội dung trong đơn.

Từ những phân tích trên cho thấy, khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu rất cần chú ý tới nguyên tắc ưu tiên để có thể lựa chọn phù hợp phương thức đăng kí nhằm bảo về tối ưu nhãn hiệu mà mình đang sở hữu.

Trên đây là những thông tin cần thiết cho các chủ sở hữu về quyền ưu tiên cũng như cách xác định quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để giúp chủ sở hữu có được sự thuận lợi trong quá trình đăng ký nhãn hiệu có thể sử dụng dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ logo để tiết kiệm thời gian, công sức trong quá trình đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm tại công ty OCEANLAW chúng tôi. Hãy liên hệ ngay để được tư vấn và cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác nhất !!!

Nguồn  : Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa qua nghị định thư madrid

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here