Sao chép bản quyền tác phẩm

0
1035
Sao chép bản quyền tác phẩm

Sao chép bản quyền tác phẩm

Đăng ký bảo quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm mà mình sáng tạo ra và mình là chủ sở hữu đối với tác phẩm đó. Chủ sở hữu bản quyền tác giả có những quyền quyết ịnh tìa sản đối với tác phẩm thuộc về mình, thuộc sở hữu của mình, Đặc biệt có quyền có phép người khác sao chép bản quyền tác phẩm mà đã được đăng ký bảo hộ.

Vậy sao chép tác phẩm là gì ?

Sao chép tác phẩm là việc mà cá nhân, tổ chức tạo ra tác phẩm từ việc sao chép dưới bất kỳ một hình thức nào, bao gồm cả việc lưu trữ tác phẩm dưới hình thức điện tử.

Trường hợp bản quyền tác giả chưa được công bố thì sao chép tác phẩm là độc quyền thuộc về chủ sở hữu tác giả, tức tác giả sẽ là người có quyền quyết định. Chỉ có chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép mới.Trường hợp tác phẩm đã được công bố, thì tổ chức, các nhận muốn sap chép tác phẩm phải được sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền tác giả khi đã được đăng ký bản quyền tác phẩm;

Tuy nhiên, pháp luật cũng có một số quy định khác trong việc hạn chế quyền của chủ sở hữu tác phẩm, sao chép tác phẩm. Các tổ chức, cá nhân có quyền sao chép tác phẩm mà không phải xin phép và không phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả hoặc cho chủ sở hữu quyền tác giả trong hai trường hợp sau:

  • Khi sao chép một đề tài nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân nhưng không nhằm mục đích thương mại;
  • Sao chép một tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu. Thư viện khi đó không được sao chép và phân phối bản sao tác phẩm tới công chúng dưới bất kỳ hình thức nào kể cả có hay không mang mục đích thương mại.

Khi thực hiện sao chép tác phẩm thì sẽ không được làm ảnh hưởng đến lợi ích của tác phẩm, không gây hại đến bản quyền tác giả, chủ sở hữu; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

Khi sao chép tác phẩm mà không có sự đồng ý của tác giả, người sở hữu hoặc không thuộc những hành vi trên thì sẽ bị con là hành vi xâm phạm bản quyền tác giả. Tùy thuộc vào từng hành vi mà người vi phạm sẽ bị xử lý theo từng hình thức khác nhau,  như xử phạt hành chính, dân sự, hình sự theo quy định của pháp luật.

Vậy khi đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả sẽ giúp ích cho chủ sở hữu bảo vệ được lợi ích của mình. Oceanlaw luôn là công ty luật hàng đầu trong việc tư vấn, hỗ trợ khách hàng hoàn thành hồ sơ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả.

Xem thêm :Nhà nước là chủ sở hữu bản quyền tác giả trong trường hợp nào

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here