Thời gian đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả

0
956
Thời gian đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả
Đăng ký bản quyền tác giải cho tác phẩm tuy không bắt buộc nhưng lại là trường hợp cần thiết giúp tác giả bảo vệ quyền cho mình. Nhưng khi đăng ký bản quyền tác giải rồi thì thời gian bảo hộ bản quyền tác giả sẽ có hiệu lực trong vòng mấy năm. Oceanlaw tư vấn cho khách hàng như sau :

Theo quy định Luật sở hữu trí tuệ, thì quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản :

Quyền nhân thân là được bảo hộ không thời hạn , ngoài ra quyền công bố tác phẩm hay cho phép người công bố tác phẩm có thể quy định có thời hạn;
Quyền tài sản và quyền công bố hay người khác công bố thì thời hạn quy định như sau :
  • Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên;
  • Đối vơi tác phẩm điện ảnh, nhiếp anh, mỹ thuật chưa được công bố trong thời hạn 25 năm kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định tại điểm b khoản này;
  • Tác phẩm không thuộc loại hình quy định như trên có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

Tham khảo: Đăng ký bản quyền tác giả cho font chữ

 

Như vậy bảo hộ quyền nhân thân của tác giả với sản phẩm của mình sáng tạo ra sẽ được bảo hộ không thời hạn. Trường hợp cho phép người khác công bố tác phẩm của mình thì tác phẩm đó được bảo hộ trong thời gian nhất định.

Ngoài ra nội dung tác phẩm không  có quyền quyết định đến  bảo hộ quyền tác giả như :

  • Quyền tác giải chỉ bảo hộ về hình thức tác phẩm chứ không bảo hộ về mặt nội dung tác phẩm;
  • Trường hợp nội dung tác phẩm của mình tương tự với của người khác thì không được coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả, tác phẩm mới hình thành vẫn được bảo hộ quyền tác giả nếu đáp ứng các điều kiện bảo hộ của Quyền tác giả;

Khách hàng có thắc mắc về đăng ký bản quyền tác giả, thủ tục, hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả liên hệ trực tiếp đến Oceanlaw để được tư vấn tốt nhất.

Quyền khởi kiện dân sự về quyền tác giả và quyền liên quan

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here