TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.  DẤU NHẬN ĐƠN (Dành...
Phụ lục A -Mẫu số: 03-KDCN TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Bằng độc...
  YÊU CẦU TRA CỨU SÁNG CHẾ     Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Người có tên dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ tra cứu sáng chế/giải pháp hữu ích. DẤU NHẬN ĐƠN (Dành...
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 386  Nguyễn Trãi, Hà Nội Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn...
TỜ KHAI SỬA ĐỔI VĂN BẰNG BẢO HỘ ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi văn bằng bảo hộ đối...
  Phụ lục A TỜ KHAI ĐĂNG KÝ (Kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ) Phụ lục A - Mẫu số: 01-SC TỜ KHAI  ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 386...
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ đăng ký hợp đồng chuyển...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ KÍNH GỬI: CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 1. Người nộp tờ khai đăng ký Họ và tên/Tên tổ chức............................................................................................. Là: (1)................................................................................................................... Sinh ngày:..............
Ocenalaw cung cấp các biểu mẫu hồ sơ, mẫu giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả, mẫu tờ khai nhãn hiệu, bản quyền hoàn toàn miễn phí tại wesbite: www.dangkybaohothuonghieu.com. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký bản quyền...
PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc...

MẠNG XÃ HỘI

0Thành viênThích
0Người theo dõiKết nối
0Người theo dõiĐăng Ký
Hỗ trợ trực tuyến    
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449