Mẫu tờ khai sửa đổi văn bằng bảo hộ SHCN

0
685
Mẫu tờ khai sửa đổi văn bằng bảo hộ SHCN

TỜ KHAI

SỬA ĐỔI VĂN BẰNG BẢO HỘ
ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp.

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

                                                   CHỦ ĐƠN                                                                                                           
(Tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ)
Tên đầy đủ:
Địa chỉ:Điện thoại:                                      Fax:                                         E-mail:
                                           ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN
— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn
— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
— là người khác được uỷ quyền của chủ đơnTên đầy đủ:
Địa chỉ:
Điện thoại:                                                Fax:                                             E-mail:
                     VĂN BẰNG BẢO HỘ YÊU CẦU SỬA ĐỔI
— Bằng độc quyền sáng chế
— Bằng độc quyền giải pháp hữu ích
— Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
— Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
— Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
— Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý
Số văn bằng bảo hộ:
         NỘI DUNG YÊU CẦU SỬA ĐỔI
— Tên chủ văn bằng bảo hộ
— Địa chỉ
— Nội dung khác:
Đề nghị sửa lại thành:

  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

— Lệ phí sửa đổi văn bằng:       ……..đối tượng
— Lệ phí đăng bạ quyÕt ®Þnh sửa đổi v¨n b»ng
— Lệ phí công bố quyết định sửa đổi văn bằng
Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):
                              CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

— Tờ khai, gồm …….trang
— Tài liệu xác nhận việc sửa đổi hợp pháp bằng tiếng …….
— Bản dịch tiếng Việt, gồm  …….trang
— Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi
— Mẫu đối tượng SHCN đã sửa đổi
— mẫu nhãn hiệu, gồm…….mẫu (nếu yêu cầu sửa đổi chi tiết nhãn hiệu)
— bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ, gồm…….bộ (nếu yêu cầu sửa đổi kiểu dáng công nghiệp)
— Giấy uỷ quyền bằng tiếng…….
— bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang
— bản gốc
— bản sao ( — bản gốc sẽ nộp sau
— bản gốc đã nộp theo đơn số:………………..)
— Chứng từ phí, lệ phí
— Tài liệu khác, cụ thể:

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU
(Dành cho cán bộ nhận đơn)
—
—
—
—
—
—

Cán bộ nhận đơn
(ký và ghi rõ họ tên)


—

—
—
—
—

—
—

                                                CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                                    Khai tại:     …       ngày …  tháng …   năm …
Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn
(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

Lưu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here