Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả gồm những gì?

0
1237
Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

OCEANLAW đơn vị hoạt động được nhiều năm hỗ trợ nhiều khách hàng đăng ký bản quyền thành công. Đối với mỗi sản phẩm, tác phẩm…mất rất nhiều công sức trí tuệ của tác giả, do đó việc đăng ký bản quyền tác giả là yêu cầu hết sức quan trọng.

Nhằm hỗ trợ tác giả đăng ký được nhanh chóng, chuyên viên của OCEANLAW đã có những kinh nghiệm thực tế… có thể khắc phục mọi khó khăn khi làm hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả.

Liên hệ với Oceanlaw, chúng tôi sẽ tư vấn những thông tin sau:

•    Tư vấn thủ tục, hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả.
•    Tư vấn và cung cấp những quy định của pháp luật có đề cập đến hoạt động này.
•    Tư vấn và trả lời mọi thắc mắc mà quý khách hàng gửi đến cho chúng tôi.

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan:

a) Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan.

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả sử dụng Mẫu số 1: Tờ khai đăng ký quyền tác giả; Người biểu diễn, Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và Tổ chức phát sóng đăng ký quyền liên quan sử dụng Mẫu số 2: Tờ khai đăng ký quyền liên quan.

 • Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan;
 • Tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng;
 • Tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh;
 • Thời gian, địa điểm, hình thức công bố;
 • Cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

b) 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan.

 • 01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.
 • Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;

d) Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

Cụ thể:

Chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả:

a) Mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố. Mẫu tác phẩm gồm:

 • Hình ảnh của tác phẩm (03 bộ);
 • Nội dung của tác phẩm (03 bộ);
 • 02 bản in thể hiện toàn bộ nội dung của tác phẩm gồm hình ảnh và nội dung (đóng thành tập).

b) Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả. (02 bản sao công chứng).

c) Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả.

d) Hồ sơ đăng ký (theo mẫu của OCEANLAW).

Chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty):

a) Mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố. Mẫu tác phẩm gồm:

 • Hình ảnh của tác phẩm (03 bộ);
 • Nội dung của tác phẩm (03 bộ);
 • 02 bản in thể hiện toàn bộ nội dung của tác phẩm gồm hình ảnh và nội dung (đóng thành tập).

b) Bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản);

c) Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả; địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các tác giả, công ty.

d) Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả(02 bản sao công chứng ).

e) Hồ sơ đăng ký (theo mẫu của OCEANLAW).

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong khi làm hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả, thời gian bảo hộ bản quyền tác giả hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0904 445 449.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here