Trang Chủ Bản quyền tác giả Những loại hình tác phẩm được bảo hộ bản quyền

Những loại hình tác phẩm được bảo hộ bản quyền

0
1206
Các loại hình tác phẩm được bảo hộ bản quyền

Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào (Khoản 7 Điều 4 Luật SHTT 2005).

1.     Cơ sở pháp lý

–  Luật SHTT 2005
–  Nghị định 100/2006/NĐ – CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLDS, Luật SHTT về quyền tác giả và quyền liên quan
–  Nghị định 85/2011/NĐ – CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ– CP

2.     Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ bản quyền

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ 2005 và các văn bản liên quan, các loại hình tác phẩm sau sẽ được bảo hộ quyền tác giả:

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

+   Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
+   Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
+   Tác phẩm báo chí;
+   Tác phẩm âm nhạc;
+   Tác phẩm sân khấu;
+   Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
+   Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
+   Tác phẩm nhiếp ảnh;
+   Tác phẩm kiến trúc;
+   Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;
+   Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
+   Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

2.  Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định tại điểm 1 nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

3.  Tác phẩm được bảo hộ quy định tại điểm 1 và điểm 2 phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

4.  Chính phủ hướng dẫn cụ thể về các loại hình tác phẩm quy định tại điểm 1.Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

+   Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.
+   Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.
+   Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Nếu như bạn đang cần đăng ký bản quyền tác giả, dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tác giả của Công ty OCEANLAW chúng tôi sẽ cung cấp hồ sơ xin đăng ký bản quyền tác giả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here