Chuyển nhượng bản quyền tác giả như thế nào?

0
1068
Chuyển nhượng bản quyền tác giả
Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ 2005; sửa đổi, bổ sung 2009, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan là người được hưởng các quyền nhân thân và quyền tài sản theo quy định của pháp luật. Theo đó những chủ thể này có thể tự mình sử dụng, cho phép người khác sử dụng hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu bản quyền tác giả, quyền liên quan cho người khác hợp pháp.

1. Những đối tượng được chuyển nhượng quyền tác giả

Các trường hợp không được chuyển nhượng bản quyền tác giả quy định tại Điều 742 Bộ luật dân sự năm 2005, Điều 45 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung 2009.

Tác giả chuyển nhượng các quyền nhân thân gồm:

 • Quyền đặt tên cho tác phẩm theo quy định.
 • Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng.
 • Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm, bôi nhọ tác giả bằng bất cứ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
 • Chủ sở hữu chuyển nhượng tác phẩm trong trường hợp có đồng chủ sở hữu mà không được sự đồng ý của các chủ sở hữu còn lại hoặc các chủ sở hữu còn lại không biết về việc chuyển nhượng, trừ trường hợp có đồng chủ sở hữu tác phẩm có các phần riêng biệt có thể tách ra độc lập, không liên quan đến phần khác thì chủ sở hữu quyền tác giả có quyền chuyển nhượng quyền tác giả đối với phần riêng biệt  của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Đối với quyền liên quan

 • Các trường hợp cấm chuyển nhượng quyền liên quan được quy định theo pháp luật

Người biểu diễn chuyển nhượng các quyền nhân thân:

 • Quyền được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành các bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn;
 • Quyền được bảo vệ sự trọn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc bằng bất kỳ hình thức nào gây tổn hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn;
–    Chủ sở hữu chuyển nhượng cuộc biểu diễn,  các bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng trong trường hợp có đồng chủ sở hữu mà không được sự đồng thuận của các chủ sở hữu còn lại hoặc các chủ sở hữu còn lại không hề biết tới việc chuyển nhượng. trừ trường hợp có đồng chủ sở hữu cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả có quyền chuyển nhượng quyền liên quan đối với phần riêng biệt  của mình cho tổ chức, cá nhân khác mà không xâm phạm đến quyền, lợi ích của các chủ thể khác.

2. Tài liệu liên quan

Những giấy tờ cần thiết liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bản quyền tác giả bao gồm:
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả.
 • Bản gốc hoặc bản sao Giấy đăng kí quyền tác phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Giấy đăng kí kinh doanh trong trường hợp cần thiết.
 • Các tài liệu khác có liên quan.

3. Thời gian hoàn thành thủ tục

Trong thời gian từ 7-10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ, OCEANLAW sẽ hoàn tất những thủ tục cần thiết liên quan đến hoạt động chuyển nhượng quyền tác giả, tiếp nhận Giấy chứng nhận bản quyền tác giả mới, tư vấn giải quyết những tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bản quyền tác giả.

4. Mức thuế VAT áp dụng cho việc chuyển nhượng bản quyền tác giả

Tùy theo từng trường hợp mà áp dụng mức thuế cụ thể đối với hoạt động chuyển nhượng, có 3 mức thuế áp dụng như sau:
 • Mức thuế GTGT 0%.
Mức thuế này áp dụng cho các trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì không phải chịu với mức thuế GTGT áp dụng trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng;
 • Mức thuế GTGT áp dụng 5%
Mức thuế áp dụng đối với  các hoạt động sản xuất phim, nhập khẩu, phát hành và chiếu phim; trừ các quy định liên quan đến các loại sản phẩm quy định tại Điểm 15 mục II phần A Thông tư 129/2008/ TT-BTC ngày 26/12/2008.
 • Mức thuế GTGT áp dụng 10%

Đối với các chương trình truyền hình thuộc thể loại tạp chí chuyên đề, loại trừ những trường hợp liên quan đến hoạt động sản xuất phim.

OCEANLAW cam kết cung cấp những trợ giúp pháp lý cập nhật mới nhất, nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả nhất với đội ngũ luật sư nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động chuyển nhượng bản quyền tác giả. Hãy đồng hành cùng OCEANLAW để được hưởng những lợi ích tối ưu nhất.

Xem thêm : Đăng ký bảo hộ logo độc quyền

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here