Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho doanh nghiệp mới thành lập

0
870
Đăng ký nhãn hiệu cho doanh nghiệp mới thành lập

Đăng ký nhãn hiệu  cho doanh nghiệp mới thành lập

Đăng ký nhãn hiệu cho doanh nghiệp, là bước khởi đầu mà doanh nghiệp lựa chọn. Tại sao những doanh nghiệp vừa mới thành lập thường phải đăng ký nhãn hiệu, bởi doanh nghiệp mới thành lập thường non trẻ nhãn hiệu dễ bị doanh nghiệp có kinh nghiệm khác ăn cắp hay sao chép lại…khi quí vị đang có ý tưởng sản xuất kinh doanh tốt, đang chuẩn bị thành lập công ty để hoà nhập vào thương trường năng động và đầy hấp dẫn! Liên hệ trực tiếp đến Oceanlaw để được tư vấn.

Thủ tục doanh nghiệp cần có đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài:

 • Giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu;
 • Mẫu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu;
 • Phân nhóm hàng hóa dịch vụ ( Oceanlaw hỗ rợ khác hàng );

Quy trình đăng ký nhãn hiệu diễn ra như thế nào :

 • Thẩm định hình thức : Sau khi nhãn hiệu được tiếp nhận thì trong vòng 01 tháng Cơ Quan nhãn hiệu sẽ kiểm tra về hình thức đăng ký về việc phân nhóm, mẫu nhãn hiệu;
 • Trường hợp đơn đăng ký được đáp ứng thì Cơ Quan nhãn hiệu ra quyết định chấp nhận về mặt hình thức;
 • Nếu không đáp ứng được điều kiện đăng ký nhãn hiệu thì  Cơ quan nhãn hiệu sẽ đưa ra quyết định từ chối về hình thức, có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung;
 • Đăng công báo : Khi đơn nhãn hiệu được chấp nhận về hình thức thì sẽ được đăng công báo;
 • Thẩm định nội dung . Xem xét nhãn hiệu trong đơn đăng ký nhãn hiệu có đủ điều kiện đáp ứng để đăng ký nhãn hiệu hay không;
 • Nếu nhãn hiệu không đủ điều kiện thì Cơ quan nhãn hiệu từ chối cấp văn bằng. Chủ đơn có thể khiếu nại để cấp văn bằng bảo hộ;
 • Nếu nhãn hiệu đáp ứng được đủ điều kiến thì sẽ có thông báo cấp văn bằng bảo hộ;
 • Cấp văn băng bảo hộ : Sau khi nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ thì sau thời gian 02 tháng có khoản phí đầy đủ thì nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

Nếu doanh nghiệp vướng mắc khâu xin thủ tục đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài liên hệ trực tiếp đến văn phòng luật Oceanlaw để được chúng tôi tư vấn nhanh nhất.

Lưu ý khi thiết kế nhãn hiệu ra nước ngoài

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here