Sự khác nhau giữa logo và đăng ký nhãn hiệu

0
1346
Sự khác nhau giữa logo và đăng ký nhãn hiệu

Sự khác nhau giữa logo và nhãn hiệu

Đã bao giờ Cá nhân, tổ chức đặt ra câu hỏi cho mình giữa nhãn hiệu và logo hay thương hiệu khác nhau như thế nào chưa ? giữa nhãn hiệu và logo có gì khác nhau. Oceanlaw chúng tôi sẽ định nghĩa về khái niệm.

Logo là gì ?

  • Logo được biểu trưng dưới dạng ký hiệu hoặc biểu tượng của một thương hiệu hoặc nhãn hiệu và đi cùng mặt chữ kiểu của nó, tức là được xếp bộ trong một mặt chữ độc đáo hoặc xếp đặt trong một cách cá biệt. Logo có hình thù và màu sắc khác nhau có thể phân biệt với nhưng logo khác trên thị trường;
  • Logo là một loại của nhãn hiệu,được sử dụng phổ biến, mỗi một công ty đều có một logo riêng hay được gắn vói sản phẩm, dịch vụ của công ty/ cá nhân đó. Một logo có thể là một bản thiết kế của chính nó, với những chữ cái hoặc từ, hoặc một bản thiết kế đơn giản của các từ hoặc chữ cách điệu. Ngược lại, một số nhãn hiệu chỉ gồm những chữ cái hoặc từ mà không được thiết kế thì không phải là một logo.

Nhãn hiệu là gì ?

  • Nhãn hiệu là biểu tượng hoặc một khẩu hiệu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ, dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ của công ty này với sản phẩm dịch vụ của công ty khác. Về cơ bản thì nhãn hiệu chính là thương hiệu, khi đăng ký nhãn hiệu cũng chính là đăng ký bảo hộ thương hiệu.
  • Nhãn hiệu thường bao gồm biểu tượng, chữ, màu sắc, ký tự và âm thanh, logo… Bao gồm các giá trị, các ý kiến, và ngay cả nhân cách ẩn ngầm.

Thương hiệu là gì ?

  • Thương hiệu mọi người có thể hiểu đơn giản chính là tên gắn liền với doanh nghiệp hay sản phẩm / dịch vụ. Hay thương hiệu là “tổng tài sản phi vật thể của sản phẩm: Tên, bao bì, giá cả, lịch sử phát triển, danh tiếng của sản phẩm, và cách nó được quảng cáo .
  • Thương hiệu nhận biết dấu hiệu hoặc số chỉ kim riêng biệt, thương hiệu là một loại sở hữu trí tuệ, bao gồm tên, cụm từ, biểu tượng…
Oceanlaw cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa trong và ngoài nước. Ngoài ra chúng tôi  có thế mạnh về đầu tư, giấy phép, công bố (công bố mỹ phẩm).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here