Sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

0
1070
Sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Khi cá nhân/ tổ chức được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, giấy chứng nhận nhãn hiệu này được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày đăng ký, và chủ sở hữu thay đổi một số thông tin là điều không thể tránh khỏi.

Khi sửa đổi trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cá nhân/ tổ chức cần phải tuân theo trình tự, thủ tục quy định. Và chỉ được sửa đổi, bổ sung những phần mà Luật cho phép quy định tại Điều 97 Luật Sở Hữu Trí Tuệ.

Trường hợp không phải đóng phí khi thay đổi, sửa đổi văn bằng

 1. Sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ.
 2. Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng, đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý, sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
 3. Theo yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền SHCN có trách nhiệm sửa chữa những thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của cơ quan đó, trong trường hợp này chủ văn bằng bảo hộ không phải nộp phí, lệ phí. Trường hợp phát hiện có thiếu sót trong văn bằng bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ tự mình hoặc theo yêu cầu của người phát hiện ra thiếu sót tiến hành thu hồi văn bằng bảo hộ có thiếu sót và cấp văn bằng bảo hộ mới.
 4. Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 hướng dẫn cụ thể về việc sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 5. Ghi nhận thay đổi tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ, thu hẹp phạm vi bảo hộ và sửa đổi bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Hồ sơ sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 1. Bản gốc văn bằng bảo hộ;
 2. Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ) – nếu nội dung yêu cầu sửa đổi là tên, địa chỉ;
 3. Tài liệu chứng minh việc chuyển dịch quyền sở hữu, nếu yêu cầu thay đổi chủ văn bằng bảo hộ (tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);
 4. Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;
 5. 05 mẫu nhãn hiệu đã sửa đổi (nếu yêu cầu sửa đổi chi tiết nhãn hiệu);
 6. Giấy uỷ quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện);
 7. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Thời gian giải quyết thủ tục sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ. Nếu xét thấy yêu cầu là hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Trong trường hợp ngược lại, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người yêu cầu thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người đó sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu trong thời hạn đã ấn định người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here