Sửa đổi văn bằng nhãn hiệu

0
1062
Sửa đổi văn bằng nhãn hiệu

Sau khi được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn sửa đổi, chuyển nhượng văn bằng nhãn hiệu xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Công ty Luật Oceanlaw để được tư vấn và thực hiện mọi thủ tục pháp lý cần thiết để sửa đổi, chuyển nhượng văn bằng. Với dịch vụ chuyên nghiệp, chi phí phù hợp và đảm bảo sự thành công và hài lòng của khách hàng luôn là phương trâm hoạt động của chúng tôi.

Thủ tục sửa đổi, bổ sung, chuyển đổi văn bằng nhãn hiệu

1. Sửa đổi, bổ sung văn bằng nhãn hiệu:

 • Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung các tài liệu đơn.
 • Đối với yêu cầu sửa đổi, bổ sung Mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn phải nộp bản tài liệu tương ứng đã được sửa đổi, kèm theo bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp.
 • Việc sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong danh mục hàng hóa, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.
 • Người nộp đơn có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của người nộp đơn, tác giả.
 • Mọi yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải được làm thành văn bản theo mẫu 01-SĐĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. Có thể yêu cầu sửa đổi với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn, với điều kiện người yêu cầu phải nộp lệ phí theo số lượng đơn tương ứng.
 • Việc sửa đổi, bổ sung đơn, kể cả thay đổi về người được uỷ quyền, do người nộp đơn chủ động thực hiện hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ phải được thể hiện bằng văn bản, ghi rõ nội dung sửa đổi, bổ sung và kèm theo chứng từ nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn.

2. Chuyển giao văn bằng nhãn hiệu:

 • Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra một trong các thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc chuyển giao đơn cho người khác. Yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao làm theo mẫu 02-CGĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. Trong yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao đơn phải có tài liệu chứng minh người được chuyển giao đáp ứng yêu cầu về quyền đăng ký.

3. Oceanlaw tư vấn sửa đổi văn bằng nhãn hiệu

 • Xem xét khả năng pháp lý, các trường hợp cần bổ sung theo đơn sửa chữa, chuyển đổi văn bằng nhãn hiệu;
 • Soạn thảo hồ sơ hợp pháp theo quy định pháp luật;
 • Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục hành chính với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tiến hành giải trình, bổ sung đơn nếu cần thiết;
 • Đại diện Quý khách hàng nộp và nhận kết quả từ Cục Sở hữu Trí Tuệ Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here