Xử lý vi phạm bản quyền thương hiệu

0
1130
Xử lý vi phạm bản quyền thương hiệu

Hiện nay tình trạng vi phạm bản quyền thương hiệu xảy ra càng nhiều. Xử lý vi phạm bản quyền thương hiệu như thế nào? Có nhưng phương án, hình thức nào để có thể tiến hành xử lý vi phạm bản quyền?

Công ty Luật Oceanlaw sẽ giải đáp các thắc mắc trên theo quy định của pháp luật để Quý Khách hàng tham khảo.

Hình thức xử phạt vi phạm bản quyền nhãn hiệu

  1. Hình thức xử phạt chính: mỗi hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân phải chịu một trong hai hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.
  2. Các hình thức xử phạt bổ sung bao gồm:
  • Tịch thu hàng hóa vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan;
  • Đình chỉ có thời hạn từ 90 ngày đến 180 ngày hoạt động kinh doanh, tư vấn, dịch vụ;
  • Tịch thu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan và các giấy tờ tài liệu liên quan khác bị sửa chữa, tẩy xóa, giả mạo hoặc đã bị hủy bỏ hiệu lực;
  • Tước quyền sử dụng Thẻ giám định viên về quyền tác giả, quyền liên quan.

Về hồ sơ xử lý vi phạm bản quyền thương hiệu

  1. 03 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu
  2. 03 Giấy ủy quyền gốc (theo mẫu của);
  3. 03 Bản sao có xác nhận của Cục sở hữu trí tuệ hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền
  4. Tài liệu thể hiện hành vi xâm phạm quyền của Bên vi phạm bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau đây: Ảnh chụp biển hiệu của bên vi phạm; và/hoặc Tài liệu, giấy tờ dùng trong giao dịch kinh doanh của bên vi phạm.

Phương án để xử lý hành vi vi phạm bản quyền

Yêu cầu giám định mặc dù không phải là bắt buộc, nhưng việc giám định sẽ là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng để cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết vụ việc. Dựa vào kết quả giám định, chủ thể quyền có thể lựa chọn các phương án sau đây để xử lý hành vi vi phạm bản quyền:

Phương án thứ nhất: Gửi thư cảnh báo đến bên vi phạm

Oceanlaw sẽ là đại diện cho khách hàng gửi thư cảnh báo đến bên vi phạm và yêu cầu bên vi phạm chấm dứt ngay lập tức hành vi xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu.

Phương án thứ hai: Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm nhãn hiệu của Bên vi phạm.

Oceanlaw sẽ đại diện cho khách hàng soạn thảo các tài liệu cần thiết và yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ của Bên vi phạm

Phương án thứ ba: Khởi kiện ra Tòa án

Oceanlaw sẽ thay mặt khách hàng soạn thảo bộ hồ sơ, chuẩn bị các tài liệu cần thiết để hỗ trợ khách hàng khởi kiện bên vi phạm ra Tòa án. Yêu cầu Bên Vi phạm chấm dứt việc sử dụng bản quyền đồng thời yêu cầu xin lỗi, yêu cầu bồi thường thiệt hại chấm dứt hành vi xâm phạm. . Buộc bên vi phạm phải chịu những chế tài thích đáng của pháp luật.

Quy trình xử lý vi phạm nhãn hiệu hàng hóa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here