Bảo hộ bản quyền tác giả có hiệu lực quốc tế không

0
826
Bảo hộ bản quyền tác giả có hiệu lực quốc tế không

Bảo hộ bản quyền tác giả có hiệu lực quốc tế không

Bản quyền tác giả không phụ thuộc vào những thủ tục chính thức. Một tác phẩm được tao ra đã được quyền tác giả bảo hộ. Theo công ước Berne về bảo hộ quyền tác giả văn học, nghệ thuật sẽ được bảo hộ mà không cần thủ tục đăng ký tại bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới đăng là thành viên của công ước. Quy định này được áp dụng đối với tất cẩ thành viên của tổ chức thương mại thế giới.
Như vậy không có thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế để bảo hộ quyền tác giả như sáng chế, hay đăng ký nhãn hiệu. Hiện nay nhiều cơ quan nhà nước đã tiến hành đăng ký bản quyền tác giả quốc gia và pháp luật trong một số quốc gia đã cho phép đăng ký bản quyền tác giả với mục đích để phân biệt tên gọi của tác phẩm đó.Hệ thống bản quyền tác giả tại nước sở tại

Hiện nay một số quốc gia nhất định thì đăng ký bản quyền tác giả tạo ra một số lợi thế khi giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là chứng cứ quan trọng để xác định được quyền của mình trong những cuộc tranh chấp, việc thực hiện quyền tác giả sẽ phụ thuộc vào việc đăng ký;

Do vậy, hiện nay không có thủ tục quốc tế nào về đăng ký bảo hộ quyền tác giả ở nước ngoài mà ngược lại tác phẩm của bạn sẽ tự được bảo hộ mà không cần đăng ký bản quyền tác giả  thi tham gia vào công ước Berne. Ngoài ra bạn vẫn có thể tự mình đăng ký bản quyền tác giả tại quốc gia nếu có thủ tục đăng ký.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký bản quyền tác giả liên hệ đến văn phòng luật Oceanlaw để được chúng tôi tư vấn tốt nhất. Oceanlaw chúng tôi cung cấp dịch thêm dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ thương hiệu, đăng ký sáng chế kiểu dáng….

Xem thêm  : Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả ở đâu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here