Hệ thống quyền tác giả ở nước sở tại

0
1089
Hệ thống quyền tác giả ở nước sở tại

Hệ thống quyền tác giả ở nước sở tại

Khi công ty bạn là công ty sáng tạo,xuất bản, ghi âm, phân phối hay bán tác phẩm đã được đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan thì nên hiểu rõ vấn đề về các quyền của mình, các biện pháp hữu hiệu chuyển giao hay thực thi chúng. Ngoài ra tác giả có thể tự đứng lên bảo hộ bản quyền của mình mà không phải là một công ty phân phối, sáng tác… nào khác.
Khi bạn đã tạo ra những tác phẩm đủ điều kiện để bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan mà muốn thu lợi ích từ những tác phẩm đó thì cách tốt nhất là tìm đến những bên dịch vụ tốt về đăng ký bản quyền tác giải họ sẽ tư vấn giúp bạn. Sau đây là một số câu hỏi mà chủ sở hữu, tác giả gửi về cho văn phòng chúng tôi.Đăng ký bản quyền tác giả ở đâu và có phải đăng ký không : Quyền tác giả là quyền tự do không phụ thuộc vào việc đăng ký . Hiện nay ở một số quốc gia đã có đăng bạ về bản quyền tác giả. Đây là các bảo hộ tốt khi có tranh chấp sảy ra như tranh chấp tác phẩm, âm nhạc…;

Ai  là người sở hữu quyền?

Chủ sở hữu thường là những người sáng tác, tạo ra tác phẩm đầu tiên. Tuy nhiên tại một số nước thì quyền tác giả khi sáng tác tác phẩm thì quyền tác giả đã thuộc về người sử dụng chính là lao động và nhà sản xuất, trong khi đó tại một số nước thì quyền tác giả lại được chuyển nhượng, chuyển giao cho nhà sản xuất, lao động. Lên trước khi tiến hành đăng ký bản quyền tác giả khách hàng tìm hiểu rõ về hợp đồng cũng như các quy định về việc giao chuyển quyền tác giả;

Bạn có các quyền gì ?

Độc quyền tác giả và chủ sở hữu quyền theo pháp luật quốc gia. Thường thì độc quyền bao gồm việc tái bản, quyền biểu diễn, quyền phát sóng. Ngoài ra một số nước trao cho chủ sở hữu các quyền liên quan cho họ trên internet, cũng như bảo hộ chống lại việc phá vỡ các biện pháp được bảo vệ bằng công nghệ.  Như vậy việc tìm ra quyền tự trao cho pháp luật bản quyền quốc gia là việc đáng làm, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi tố nhất và bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

Làm thế nào để được bảo hộ quốc tế cho tác phẩm của mình ?

Nếu bạn là công dân hoặc cư dân khi đã phê chuẩn các công ước quốc tế trong lĩnh vực tác giả và quyền liên quan. Thì quyền tác giả, tác phẩm được bảo hộ tự động trong một số lượng lớn quốc gia. Trường hợp bạn chưa là thành viên của các công ước quốc tế thì vẫn có thể thỏa thuận có đi lại giữa các nước và một số quy định.

Khách hàng đăng ký bản quyền tác giả, liên hệ đến văn phòng Oceanlaw để được chúng tôi tư vấn tốt nhất, chúng tôi hỗ trợ khách hàng hoàn thành hồ sơ, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước để cấp quyền.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here