Đăng ký bản quyền sân khấu

0
1072
Đăng ký bản quyền sân khấu
Cũng giống như bản quyền tác giả khách thì tác phẩm sân khấu được pháp luật Việt Nam bảo hộ dưới hình thức là bản quyền tác giả. Khi đăng ký bản quyền sân khấu chủ sở hữu tránh được những phát sinh, tranh chấp về thời điểm tác phẩm ra đời cũng như về tác giả.
Đăng ký bản quyền sân khấu sẽ bao gồm loại hình như biểu diễn nghệ thuật , kịch nói, nhạc vũ kịch, xiếc, múa…và nhiều loại hình tác phẩm sân khấu khác. Oceanlaw hỗ trợ khách hàng đăng ký bản quyền tác giả với dịch vụ tốt nhất, chi phí thấp nhất khi tiến hành đăng ký bản quyền tác giả.

Tài liệu khách hàng cần chuẩn bị đăng ký bản quyền sân khấu :

 • Mẫu tác phẩm cần đăng ký bản quyền tác giả;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu chủ sở hữu đăng ký cho công ty;
 • Giấy ủy quyền trường hợp được ủy quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Bút danh của tác giả (nếu có);
 • Thông tin cụ thể về tác giả như nơi tường trú, số điện thoại…;
 • Nếu đồng tác giả thì phải có sự đồng ý cuả tác giả còn lại;
 • Giấy chứng minh nhân dân của tác giả;

Thời gian bảo hộ bản quyền tác giả

Tờ khai đăng ký bản quyền sân khấu được viết bằng tiếng việt và do tác giả, chủ sở hữu, chủ sở hữu liên quan hay ủy quyền có  chữ ký, thông tin về chủ sở hữu, người nộp đơn, tác giả; Tóm tắt được nội dung của tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình hay phát sóng; tên của tác phẩm, tác giả; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn…
Thời gian đăng ký: 15 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ. Cục bản quyền tác giả có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có tác giả;

Dịch vụ Oceanlaw cung cấp khách hàng khi bản quyền tác giả:

 • Đại diện khách hàng chuẩn bị giấy tờ cần thiết để tiến hành nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả;
 • Khi khách hàng ký hợp đồng, Oceanlaw tiến hành soạn thảo hồ sơ;
 • Làm việc với Cục bản quyền tác giả, nộp hồ sơ, thủ tục cần thiết;
 • Theo dõi hồ sơ, trả lời văn bản của Cục bản quyền tác giả;
 • Nhận giấy chứng nhận bàn giao lại cho khách hàng;
 • Giải quyết khiếu nại, từ chối cấp giấy chứng nhận (nếu có);

Công ty luật Oceanlaw cung cấp khách hàng dịch vụ tốt nhất đăng ký bản quyền sân khấu nói riêng và bản quyền tác giả nói chung với chi phí thấp nhất,trọn gói, tư vấn miễn phí cho khách hàng.

Xem thêm : Đăng ký bản quyền tác giả truyện tranh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here