Cách đọc tài liệu sáng chế ra sao

0
1007
Cách đọc tài liệu sáng chế ra sao
Khi chủ sở hữu sáng chế hiểu được cấu trúc được tài liệu sáng chế sẽ giúp ích khách hàng trong việc nộp đơn đăng ký sáng chế, mà trong tài liệu sáng sáng có những vấn đề cần quan tâm như thông tin kỹ thuật, thông tin pháp lý/ hoặc thương mại. Tài liệu sáng chế hiện nay đa phần đều giống, tương tự nhau và bố cục được sắp xếp, cũng như cách đọc tài liệu sáng chế như sau :
Trang đầu tiên :
Đây sẽ là trang tóm tắt sáng chế, những thông tin về ngày nộp đơn , ngày ưu tiên, cấp bằng trường hợp sáng chế được bảo hộ. Thông tin về tác giả,chủ sở hữu sáng chế, người nộp đơnhya người đại diện sở hữu công nghiệp(nếu có), bản mô tả tóm tắt về sáng chế với hình vẽ.

Bản mô tả :
Trong bản này có thông tin chi tiết về sáng chế, sáng chế có thể được thể hiện dạng hình vẽ, mô tả. Đi kèm theo đó là tài liệu cần có như đĩa mềm, Đĩa CD hay phương tiện khác.

Yêu cầu bảo hộ :
Quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế.
Có thể nói đây là nội dung quan trọng nhất của sáng chế. Để sáng chế được tiến hành thuận lợi thì người đó phải soạn thảo tốt, nội dung chính xác của sáng chế mới. Yêu cầu bảo hộ thường được đánh số. Sáng chế có thể, thể hiện bằng hình vẽ và bản mô tả về sáng chế đó.

Hình vẽ :
Minh họa chi tiết cấu tạo lên sáng chế. Thường thì hình vẽ được đánh số chỉ dẫn các phần hoặc điểm kỹ thuật khác nhau được để cầm đến trong bản mô tả;

Báo cáo tra cứu:
Sẽ được cơ quan sáng chế cấp trong đó có danh mục sáng chế, tài liệu hội thảo…liên quan đến sáng chế để được xét. Đây có thể là những thông tin có ý nghĩa lớn, đa phần người sử dụng tư liệu thường bỏ qua.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký sáng chế liên hệ trực tiếp đến Oceanlaw chúng tôi để được tư vấn tốt nhất, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng đăng ký sáng chế trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm : Sự khác nhau giữa sáng chế và phát minh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here