​Khác nhau giữa sáng chế và phát minh

0
1239
​Khác nhau giữa sáng chế và phát minh
Phản đối đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Hiện nay có rất nhiều người luôn bị nhầm lẫn giữa phát minh và sáng chế, đa phần đều nghĩ 2 khái niệm này là một. Đặc biết là những người tạo ra phát minh – sáng chế cần biết rõ vấn để này để bảo vệ quyền lợi của mình. Tóm tắt từ điển bách khoa Việt Nam : Phát minh là việc phát hiện một sự vật, một hiện tượng hoặc một quy luật tồn tại khách quan của tự nhiên mà con người chưa từng biết tới… Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Sự khác Nhau giữa phát minh và sáng chế

Bản chất 

Sáng chế : Không có sẵn trong tự nhiên, mà là do con người làm ra, và áp dụng được vào thực tế sản xuất , đời sống con người . Sáng chế có ý nghĩa thương mại, trong thực tế người ta có thể mua, bán sáng chế (chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế) hoặc chuyển quyền sử dụng sáng chế.
Phát minh : Tồn tại khách quan , chỉ có trong khoa học tự nhiên. Có thể cho chúng ta biết được nhiều điều , giải thích thế giới. Phát minh chưa thể áp dụng trực tiếp vào sản xuất hoặc đời sống mà phải thông qua các giải pháp kỹ thuật, nó không có giá trị thương mại.

Hình thức bảo hộ

Sáng chế : Thuộc quyền bảo hộ của sở hữu công nghiệp và được bảo hộ độc quyền về nội dung.
Phát minh là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả, không được bảo hộ về nội dung mà chỉ được bảo hộ hình thức.

Điều kiện bảo hộ

Sáng chế : Để sáng chế của mình được bảo hộ , đủ điều kiện bảo hộ thì phải thỏa mãn yêu cầu sau :

  • Sáng chế có khác biệt, có tính mới;
  • Sáng chế Có trình độ sáng tạo
  • Sáng chế Có khả năng áp dụng công nghiệp.
  • Tính mới là tiêu chí hàng đầu mà người sáng chế phải nắm bắt được. Như vậy, một sáng chế không sử dụng tình trạng kỹ thuật đã biết.
Phát minh : Thỏa mãn các điều kiện được pháp luật quy định tại Điều 13 và Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ về chủ thể và các loại hình tác phẩm được bảo hộ.

Đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Như vậy sáng chế và phát minh là hai khái niệm riêng biệt, khách hàng có nhu cầu đăng ký sáng chế, phát minh liên hệ đến Oceanlaw để được chúng tôi tư vấn tốt nhất

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here