Cách thức bảo hộ bản quyền tác phẩm

0
864
Cách thức bảo hộ bản quyền tác phẩm

Cách thức bảo hộ bản quyền tác phẩm của mình

Đăng ký bản quyền tác giả không giống như đăng ký quyền sở hữu trí tuệ khác, bản quyền tác giả sẽ không phụ thuộc vào thủ tục hành chính. Khi tác phẩm được sáng tạo ra thì đó đã được coi là bảo hộ quyền tác giả. Cách thức bảo hộ quyền tác giả Theo công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật. Các tác phẩm được bảo hộ mà không cần đăng ký tại nước thành viên của công ước này.
Nhiều nước có cơ quan quản lý quyền tác giả để phân biệt được tác phẩm hay nhằm tạo ra mục đích giấy chứng nhận, chứng cứ ban đầu nếu có tranh chấp sảy ra;

Các quyền được cấp quyền tác giả :

Tác giả gốc sẽ được bảo hộ quyền tác giả có độc quyền sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng tác phẩm theo điều kiện hai bên tự thỏa thuận. Tác phẩm nghệ thuật có thể được ngăn cấm hoặc cho phép như sau :

Xem thêm : Đăng ký bản quyền website

– Phân Phối : Lần đầu tiên tiếp cận đến khách hàng thông qua mua bán và chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm và trong các bản sao hữu hình.
– Tái Bản : Từ ngữ không còn xa lạ gì nữa , khi tái bản được thực hiện dưới nhiều hình thức như in hoặc ghi âm…;
– Cho thuê : Có thể cho thuê bản sao đối với chương trình máy tính, ghi âm, cũng như tác phẩm nghe, nhìn thấy được;
– Sao chép : Dưới hình thức đĩa Compac, cát xét, băng hình;
– Biểu diễn trước công chúng : thường sẽ được biểu diễn là một vở kịch hay âm nhạc;
– Phát sóng : thông qua cáp quang, vệ tinh hoặc truyền thanh;
– Dịch : Tác phẩm có thể dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau hoặc chuyển thể;

Nhiều tác phẩm sáng tạo bảo hộ cần có sự phân phối, truyền thông và đầu tư tài chính. Như vậy bản quyền tác giả thường chuyển giao quyền các quyền đối với tác phẩm của mình sáng tác chuyển giao cho công ty khác có khả năng tiếp thị quảng bá tác phẩm đó để được thù lao.

Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đều có quyền thực thi các quyền theo thủ tục hành chính. Khách hàng đăng ký bản quyền tác giả liên hệ đến Oceanlaw chúng tôi tư vấn, hỗ trợ khách hàng đăng ký bản quyền tác giả.

Đăng ký bản quyền tác giả game online

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here