Trang Chủ Bản quyền tác giả ​Chuyển nhượng bản quyền tác giả khi chủ sở hữu chết

​Chuyển nhượng bản quyền tác giả khi chủ sở hữu chết

0
988
​Chuyển nhượng bản quyền tác giả khi chủ sở hữu chết

Chuyển nhượng bản quyền tác giả khi chủ sở hữu chết

Gần đây Oceanlaw gặp rất nhiều câu hỏi từ khách hàng về bản quyền tác giả, chúng tôi đã phản hồi và có đầy đủ thông tin, tài liệu cho khách hàng. Hôm nay luật sư chúng tôi nhận câu hỏi từ một khách hàng về bản quyền tác giả sau khi mất như sau :

Chào văn phòng luật sư Oceanlaw : Tôi có thắc mắc về bảo hộ quyền tác giả mong luật sư tư vấn, Bố tôi trước kia nhà nhà văn có rất nhiều tác phẩm văn hoc nổi tiếng và được moi người yêu thích, khi tác phẩm ra đời thì bó tôi cũng đã tiến hành đăng ký bản quyền tác giả. Thời gian sau do bố tôi bệnh nặng lên qua đời khi thời gian bảo hô quyền tác giả của bố tôi vẫn còn hiệu lực vậy trường hợp này tôi có quyền thừa kế tác phẩm của bố tôi không ? Tôi có làm chủ sở hữu những tác phẩm đó không? Mong luật sư tư vấn.

 

Luật sư trả lời :Chào bạn chúng tôi đã nhận được câu hỏi của bạn gửi đến văn phòng luật Oceanlaw. Luật sư tư vấn cho bạn như sau :

Theo luật sở hữu trí tuệ năm 2013 quy định:

Điều 40 Chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế
Cá nhân, tổ chức đều có quyền thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế là chủ sở hữu của tác phẩm đã được quy định tại điều 20 và điều 19 khoản 3.
Như vậy  : Bạn chính là người thừa kế hay nói rõ hơn là chủ sở hữu tác phẩm trong phạm điều 20 và khoản 3 điều 19 như sau:

Điều 19. Quyền nhân thân
Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.

Tư vấn đăng ký quyền tác giả phẩm mềm

Điều 20. Quyền tài sản

Đối với quyền tài sản thì có các quyền sau :

  • Sao chép tác phẩm;
  • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao của tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính;
  • Làm tác phẩm phái sinh;
  • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua nhiều cách như vô tuyến, internet…;
  • Biểu diễn tác phẩm;
  • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao;

Các quyền đã được quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này.

Cá nhân, tổ chức khi sử dụng bản quyền tác giả đã được đăng ký thì phải trả tiền nhuận bút, thù lao cùng điều kiện khác cho người sử hữu tác phẩm đó.

Hy vọng với sự tư vấn của chúng tôi về chủ sở hữu tác phẩm đã mất. Mọi thông tin về đăng ký bản quyền tác giả, chuyển nhượng quyền tác giả liên hệ trực tiếp đến văn phòng luật Oceanlaw chúng tôi sẽ tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong thời gian nhanh nhất.

Đăng ký bản quyền dịch từ tiếng nước ngoài

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here