Hướng dẫn đăng ký bản quyền phần mềm

0
844
Đăng ký bản quyền phần mềm

Doanh nghiệp sản xuất phần mềm quản trị doanh nghiệp và muốn bảo hộ bản quyền phần mềm này tại Cục bản quyền Việt Nam thì cần chuẩn bị tài liệu gì? thủ tục đăng ký như thế nào?

Oceanlaw là công ty luật cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả, đăng ký bảo hộ chương trình phần mềm máy tính tại Cục bản quyền. Củ thể các công việc của chúng tôi như sau:

  • Soạn thảo bộ hồ sơ cho việc đăng ký bản quyền tác giả.
  • Nộp và theo dõi hồ sơ đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Thời hạn để Quý Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là từ 15 đến 20 ngày làm việc kể từ ngày Oceanlaw nộp hồ sơ hợp lệ.
Các tài liệu cần thiết để lập thành bộ hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả bao gồm:

  • Hợp đồng Ủy quyền (theo mẫu của Oceanlaw soạn thảo).
  • Giấy cam đoan của tác giá (theo mẫu của Oceanlaw soạn thảo).
  • Quyết định giao nhiệm vụ trong trường hợp chủ sở hữu là Công ty (theo mẫu của Oceanlaw)
  • 02 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu tác phẩm.
  • 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả (hoặc các đồng tác giả).
  • 02 đĩa chương trình phần mềm muốn đăng ký
  • 02 tác phẩm đóng quyển in nội dung của chương trình phần mềm muốn đăng (có dấu của Công ty)

Tham khảo: Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả ở đâu?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here