Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

0
1160
Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Đăng ký quyền tác giả là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nộp đơn và hồ sơ kèm theo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm… Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả. Theo đó, quyền tác giả hiển nhiên phát sinh và xác lập kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới một hình thức nhất định.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác ví dụ như các tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ, các văn phòng luật sư, các luật sư để  nộp đơn Đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch.

Hiện nay, Việt Nam đã là thành viên của Công Ước Bern về quyền tác giả, quyền liên quan. Vì vậy, các cá nhân, pháp nhân, tổ chức nước ngoài là thành viên của Công ước Bern cũng có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả.

Điều kiện đăng ký bản quyền tác giả

Tác phẩm trên được đăng ký theo Quyền tác giả dưới hình thức tác phẩm viết. Để được đăng ký tác phẩm phải trên phải đáp ứng các các điều kiện sau:

 • Ý tưởng về một tác phẩm phải được cụ thể hoá trên một loại vật chất nhất định
 • Tác phẩm phải có tính nguyên gốc (tác phẩm phải do chính tác giả, trực tiếp tác giả sáng tạo, không sao chép, bắt chước tác phẩm khác).

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

thủ tục đăng ký bảo quyền tác giả tại oceanlaw

1. Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/ các đồng tác giả

 1. 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;
 2. 02 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả.
 3. Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;
 4. Giấy uỷ quyền của tác giả/ các tác giả (theo mẫu);
 5. Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 1 bản (theo mẫu);

2. Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

 1. 03 bản mẫu tác phẩm gốc;
 2. 01 Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty (theo mẫu);
 3. 01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính;
 4. Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/ các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản);
 5. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng;
 6. Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu);
 7. Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ; số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả là vấn đề vô cùng quan trọng…

Bảo hộ bản quyền tác giả luôn là mong muốn của nhiều tác giả, bởi chỉ có thể mới được pháp luật bảo vệ. Bạn đừng đắn đo mà hãy liên hệ ngay với Oceanlaw chúng tôi. Luật sư Oceanlaw tư vấn miễn phí, hướng dẫn tận tình giúp bạn hoàn thành hồ sơ, thủ tục nhanh chóng với chi phí thấp, giúp bạn Bảo hộ được tài sản trí tuệ của bạn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here