Đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam

0
1400
Đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam

Hiện tại rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài tích cực đầu tư vào Việt Nam, Các nhà đầu tư trước khi vào Việt Nam rất quan tâm tới việc bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu của họ ở Việt Nam…Oceanlaw là một công ty luật có uy tín, chuyên nghiệp về đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Là đại diện đăng ký nhãn hiệu cho người nước ngoài tại Việt Nam, chúng tôi xin được tư vấn sơ bộ thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho các doanh nghiệp nước ngoài khi muốn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam như sau:

Công việc thực hiện đăng ký độc quyền nhãn hiệu

 • Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.
 • Chuẩn bị đơn (Với tư cách là đại diện được ủy quyền của khách hàng) và nộp đơn tại Cục sở hữu trí tuệ.
 • Thông báo về việc nộp đơn với khách hàng ngay sau khi nộp đơn.
 • Nhận tất cả các thông báo từ Cục sở hữu trí tuệ liên quan đến đơn và thông báo đến khách hàng.
 • Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến đơn. (Nếu có)
 • Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục sở hữu trí tuệ (Nếu có)
 • Theo dõi tiến trình của đơn và thường xuyên cập nhật tình trang đợn cho khách hàng cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục sở hữu trí tuệ về việc đăng ký nhãn hiệu.
 • Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp bằng (Nếu được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)

Thủ tục và thời gian đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký nhãn hiệu kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 13 – 15 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tùy thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm đơn. Theo quy định thẩm định đơn nhãn hiệu trải qua các giai đoạn sau:

 • Thẩm định hình thức (1 – 2 tháng).
 • Công bố đơn trên công báo (2 tháng).
 • Thẩm định nội dung(9 – 12 tháng).
 • Cấp và công bố giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (1 -2 tháng).

Trước tiên, đơn sẽ được thẩm định về hình thức xem có đáp ứng được yêu cầu về mặt hình thức không. Kết quả thẩm định hình thức sẽ có trong vòng 1 đến 2 tháng kể từ khi nộp đơn vào Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và gửi cho người nộp đơn.

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, 2 tháng từ ngày có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp và được chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung. Mục đích của giai đoạn này là xem xét xem nhãn hiệu đăng ký có đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của pháp luật không?

Nếu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục sở hữu trí tuệ sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho người nộp đơn và người nộp đơn có nghĩa vụ phải nộp lệ phí cấp bằng trong thời hạn là 1 tháng kể từ ngày có thông báo, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ được cấp cho người nộp đơn trong vòng 1 – 2 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp bằng.

Nếu nhãn hiệu không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo kết quả xét nghiệm nội dung (Thông báo từ chối) và người nộp đơn có 2 tháng để trả lời thông báo này.

Các tài liệu cần thiết để nộp đơn

Để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền, khách hàng phải cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau:

 • Tên và địa chỉ của chủ sở hữ nhãn hiệu (nếu là công ty thì tên và địa chỉ của công ty phải trùng khớp với giấy đăng ký kinh doanh)
 • Giấy ủy quyền.
 • Danh sách các sản phẩm/dịch vụ mã khách hàng dự định đăng ký.
 • Mẫu nhãn hiệu/logo đăng ký (có thể gửi bằng file mềm)

Xem thêm : Đăng ký nhãn hiệu trong TPP

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here