​Nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi là gì?

0
1653
​Nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi là gì?

Khách hàng: Như thế nào được coi là một nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi?

Oceanlaw: Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam không có quy định cụ thể nào về một nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi cũng như tiêu chí/ điều kiện để một nhãn hiệu được coi là sử dụng rộng rãi như được quy định trong điều 74.2.g của Luật sở hữu trí tuệ.

​Nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi là gì?

Tuy nhiên, để được coi là nhãn hiệu rộng rãi, khách hàng cần phải cung cấp các tài liệu sau đây để chứng minh các tiêu chí sau:

  • Tình trạng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;
  • Số lượng các quốc gia đã bảo hộ nhãn hiệu;
  • Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;
  • Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu tại Việt Nam;
  • Doanh thu/lợi nhuận có được từ việc sử dụng nhãn hiệu;
  • Số lượng các quốc gia đã thừa nhận nhãn hiệu là nhãn hiệu nổi tiếng;
  • Chi phí quảng cáo cho sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu.

Khi khách hàng cần chứng minh nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi, cần tập hợp tài liệu như trên để chứng minh. Nếu còn bất kỳ vấn đề thắc mắc chưa được giải đáp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

đăng ký nhãn hiệu độc quyền

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here