Nghị Định xử phạt vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan

0
1142
Nghị Định xử phạt vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan
Khi một cá nhân tập thể vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan thì mức phạt cho trường hợp này ra sao. Hôm nay Oceanlaw sẽ tư vấn khách hàng mức phạt này.
Theo Nghị Định xử phạt vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan số 131 ngày 16-10-2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan, thì khung phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức gồm:

1. Mức phạt tiền tối đa thuộc lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan :

  • Trường hợp với cá nhân mức phạt cao nhất là 250.000.000 đồng;
  • Trường hợp với tập thể  mức phạt cao nhất là 500.000.000 đồng.
2. Khung phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là khung phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 5; Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 7 Nghị định này. Đối với cùng một hành vi vi phạm, khung phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần khung phạt tiền đối với cá nhân.

3. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh quy định tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân. Thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân.

Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ, e và g Khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: Buộc sửa lại đúng tên tác giả, tên tác phẩm, tên người biểu diễn.

Bắt buộc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký quyền tá giả và đăng ký quyền liên quan. Trong đó sẽ bắt dỡ bỏ bản sao tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường in-tơ-nét và kỹ thuật số .Sẽ phải đền bù cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

Nếu bạn có thắc mắc về vấn đề này liên hệ đến Oceanlaw để được giải đáp nhanh nhất, Chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm :

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả
Đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here