Đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài

0
1394
Đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài

Đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài

Các cá nhân, pháp nhân là người nước ngoài  được đăng ký quyền tác giả đối với các sản phẩm sáng tạo của mình tại Việt Nam. Một số câu hỏi được đặt ra khi đăng ký quyền tác giả cho người nước ngoài: như các loại hình tác phẩm nào sẽ được bảo hộ bản quyền tại lãnh thổ Việt nam? Hồ sơ đăng ký quyền tác giả gồm những gì? Các bước tiến hành như nào? Dưới đây Oceanlaw sẽ giúp Quý khách trả lời các câu hỏi trên:
Các loại hình tác phẩm của cá nhân, pháp nhân nước ngoài sẽ được bảo hộ bản quyền tại lãnh thổ Việt Nam:
Loại 1:
–    Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết).
–    Bài giảng, bài phát biểu, bài nói khác
–    Tác phẩm báo chí
–    Tác phẩm âm nhạc
–    Tác phẩm nhiếp ảnh
–    Tác phẩm kiến trúc
–    Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học
Loại 2:
–    Tác phẩm tạo hình
–    Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng
Loại 3: 
–     Tác phẩm điện ảnh
–    Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa
Loại 4: 
–    Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch
Thành phần hồ sơ:
–    Tờ khai đăng ký quyền tác giả
–    Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt, do chính tác giả, chủ sở hữu bản quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả; tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.
–    Hai bản sao tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả (được làm bằng tiếng Việt, trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt).
–    Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền (được làm bằng tiếng Việt, trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt).
–    Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa (được làm bằng tiếng Việt, trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt).
–    Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả (được làm bằng tiếng Việt, trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt).
–    Văn bản đồng ý của các chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Quy trình thực hiện đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân là người nước ngoài:
Bước 1: Cá nhân, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp đơn đăng ký quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả hoặc tại Sở văn hóa thể thao và du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả cư trú hoặc có trụ sở.
Bước 2: Sở Văn hóa, thể thao và du lịch sau khi tiếp nhận đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, chuyển cho Cục bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Bước 3: Sở Văn hóa, thể thao và du lịch chuyển cho tổ chức, cá nhân nộp đơn ngay sau khi nhận được kết quả xem xét, giải quyết của Cục bản quyền tác giả.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.
Các công việc Oceanlaw thực hiện:
–    Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền tác giả.
–    Soạn thảo hồ sơ đăng ký quyền tác giả
–    Đại diện cho khách hàng dịch thuật các tài liệu theo yêu cầu.
–    Đại diện cho khách hàng theo dõi quá trình xử lý hồ sơ
–    Tiếp nhận Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền tác giả và giao cho khách hàng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here