Quyền khởi kiện dân sự về quyền tác giả, quyền liên quan

0
1137
Quyền khởi kiện dân sự về quyền tác giả, quyền liên quan
Oceanlaw cung cấp thông tin cho khách hàng khi đã làm thủ tục đăng ký bản quyền tác giả và quyền liên quan được pháp luật chấp nhận bảo hộ về Quyền khởi kiện dân sự về quyền tác giả, quyền liên liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình Cụ thể như sau :

Quyền khởi kiện dân sự về quyền tác giả, quyền liên quan

 • Tác giả;
 • Chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Người thừa kế hợp pháp của tác giả hoặc của chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Cá nhân, tổ chức được chuyển giao quyền của chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Cá nhân, tổ chức sử dụng tác phẩm theo hợp đồng;
 • Người biểu diễn;
 • Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình;
 • Tổ chức phát sóng;
 • Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan được ủy thác quyền;
 •  Các chủ thể quyền khác theo quy định của pháp luật.

Vậy đâu là quyền tác giả và quyền liên quan:

 • Đối tượng quyền tác giả bao gồm tất cả những sản phẩm sáng tạo trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học được thể hiện dưới bất kỳ hình thức và bằng bất kỳ phương tiện nào, không phân biệt nội dung, giá trị và không phụ thuộc vào bất kỳ thủ tục nào.
 • Đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) bao gồm cuộc biểu diễn của người biểu diễn; bản ghi âm, ghi hình; cuộc phát sóng của các tổ chức phát sóng và tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.
 • Điều kiện khởi kiện vụ án về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả:
 • Quyền tác giải và quyền liên quan có phát sinh theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 6 của Luật SHTT.
 • Hai bên có tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan;
 • Khi thời gian bảo hộ quyền tác giả chưa hết thời gian bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan :

Yếu tố xâm phạm quyền tác giả :

 • Tác phẩm tự sao chép khi không có sự đồng ý của người sở hữu;
 • Giả mạo chữ ký, giả mạo tên tác phẩm, mạo danh hoặc chiếm đoạt quyền tác giả;
 • Tác phẩm bị người khác sao chép, trính đoạn, lắp ghép và tác phẩm… khác;
 • Sản phẩm có gắn thiết bị kỹ thuật bảo vệ quyền tác giả bị vô hiệu hoá trái phép.
 • Tác phẩm phái sinh được tạo ra một cách trái phép;
Yếu tố xâm phạm quyền liên quan :
 • Bản định hình biểu diễn tạo ra trái phép;
 • Bản định hình bị ghi âm, sao chép chương trình phát sóng tạo ra một cách trái phép;
 • Cuộc biểu diễn, chương trình phát sóng bị ghi âm một phần hoặc toàn bộ;
 • Sản phẩm có gắn thiết bị kỹ thuật bảo vệ quyền liên quan bị vô hiệu hoá trái phép; bản định hình cuộc biểu diễn bị dỡ bỏ hoặc bị thay đổi một cách trái phép thông tin về quản lý quyền liên quan.

Nếu bạn có thắc mặc về Quyền khởi kiện vụ án dân sự về quyền tác giả, quyền liên quan liên hệ đến văn phòng luật Oceanlaw để được tư vấn tốt nhất.Đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here