Đăng ký bản quyền tác giả cho người nước ngoài

0
1118
đăng ký bản quyền tác giả cho người nước ngoài

Đăng ký bản quyền tác giả là sự đảm bảo cho người sáng tạo ra tác phẩm có cơ sở vững chắc chống lại các hành vi xâm phạm đến quyền của chủ sở hữu đối với tác phẩm đó.

Việc đăng ký bản quyền trên lãnh thổ Việt Nam không chỉ dành cho các cá nhân, pháp nhân Việt Nam, mở rộng phạm vi hơn, là dành cho cả cá nhân, pháp nhân nước ngoài. Với tư cách là thành viên của Công ước Berne về bảo hộ quyền tác giả và các điều ước quốc tế có quy định về quyền tác giả, Việt Nam cũng có nghĩa vụ đăng ký bản quyền tác giả người nước ngoài.

Mục đích của việc đăng ký bảo hộ bản quyền

Đăng ký bản quyền tác giả cho người nước ngoài nhằm bảo hộ các quyền lợi của tác giả là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam đối với tác phẩm văn học và nghệ thuật hay khoa học.

Đăng ký bản quyền tác giả cho người nước ngoài

Đối với tác giả là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học lần đầu tiên được công bố, phổ biển tại Việt Nam hoặc được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức nhất định tại Việt Nam đều được nhà nước Việt Nam bảo hộ quyền tác giả (trừ trường hợp tác phẩm không được nhà nước bảo hộ).

Điều kiện về chủ thể và đối tượng được bảo hộ bản quyền tác giả

Theo pháp luật Việt Nam, chủ thể của việc đăng ký bản quyền tác giả là cá nhân, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học lần đầu tiên được công bố, phổ biến tại Việt Nam hoặc được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức nhất định tại Việt Nam đều được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền tác giả.

Ca nhân nước ngoài, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố, phổ biến, xuất hiện lần đầu ở nước ngoài, thì chỉ có thể được bảo hộ tại Việt Nam nếu điều ước Quốc tế Việt Nam hoặc gia nhập có quy định.

Đối tượng đăng ký bảo hộ phải là những tác phẩm được nhà nước bảo hộ, không nằm trong trường hợp tác phẩm không được Nhà nước bảo hộ.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Để đăng ký bản quyền tác giả cho người nước ngoài, cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả;

Tờ khai phải được làm bằng Tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được uỷ quyền nộp hồ sơ kí tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát song; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

– 02 bản sao tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả;

Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc, tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

– Giấy uỷ quyền nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu ngừoi nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thứa;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Các văn bản này phải được làm bằng Tiếng Việt, nếu là bản tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra Tiếng Việt và có công chứng, chứng thực.

Nơi nộp hồ sơ: Cá nhân, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm được đăng ký bản quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác thông qua giấy uỷ quyền để nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả, Văn phòng đại diện của cục bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng hoặc tại Sở văn hoá, thể thao và du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả cư trú hoặc có trụ sở.

Thời hạn giải quyết:  Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Trên cơ sở những phân tích trên trên, nếu còn bất kì thắc mắc nào về việc Đăng ký bản quyền tác giả cho người nước ngoài hãy liên hệ ngay đến Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và sở hữu trí tuệ OCEANLAW, với đội ngũ chuyên viên uy tín, có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ sẽ tư vấn và hướng dẫn cho Qúy khách hàng một cách nhanh chóng và đảm bảo hiệu quả nhất.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here