Đăng ký bảo hộ quyền liên quan cần giấy tờ gì?

0
1269
Đăng ký bảo hộ quyền liên quan

Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng cao.

Các chủ thể đã tích cực sử dụng các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, trong đó có việc đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Oceanlaw chuyên đăng ký bảo hộ quyền liên quansở hữu trí tuệ. Với đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận những hồ sơ khó, giúp bạn nhận giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong thời gian nhanh nhất.

 Dịch vụ Đăng ký bảo hộ quyền liên quan tại Oceanlaw

Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền liên quan gồm có:

 1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả, tờ khai đăng ký quyền liên quan.
 2. Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan.
 3. Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền.
 4. Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa.
 5. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả.

Oceanlaw đại diện hoàn tất các thủ tục đăng ký bảo hộ quyền liên quan cho khách hàng

 1. Tra cứu thông tin và tư vấn cho khách hàng thủ tục đăng ký bảo hộ quyền liên quan.
 2. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.
 3. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi. sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.
 4. Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 5. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền liên quan.
 6. Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền liên quan tại cục bản quyền tác giả
 7. Nhận văn bằng bảo hộ độc quyền tại Cục bản quyền tác giả.
 8. Theo dõi xâm phạm bản quyền liên quan, tiến hành lập hồ sở tranh tụng khi cần thiết.
 9. Tư vấn các hướng xử lý đối với hồ sơ khó, không đủ điều kiện đăng ký quyền liên quan.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ. Oceanlaw sẽ báo ngay cho khách hàng khi có giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan từ cục Bản quyền tác giả.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan nào hãy gọi ngay cho chúng tôi hoặc gửi liên hệ tại đây!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here