​Đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Trung Quốc

0
922
​Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Trung Quốc là một thị trường tiềm năng nhất, hấp dẫn nhiều doanh nghiệp đầu tư vào thị trường này. Việc bảo vệ thương hiệu , uy tín của doanh nghiệp lại gặp rất nhiều khó khăn. Bởi việc tìm hiểu các quy trình, thủ tục đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài đối với các doanh nghiệp trải qua nhiều bước phức tạp, Oceanlaw chúng tôi hoàn toàn giải quyết được việc này cho doanh nghiệp bảo đảm quyền lợi của mình.

Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc là một yêu cầu bắt buộc để một cá nhân/ tổ chức có thể độc quyền thương hiệu tại Trung Quốc. Theo đó, một cá nhân , doanh nghiệp chỉ được công nhận độc quyền tại Trung Quốc nếu được cơ quan sở hữu trí tuệ Trung Quốc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

I – Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

  • Mẫu nhãn hiệu;
  • Thông tin người nộp đơn, chủ sở hữu;
  • Danh mục sản phẩm, dịch vụ cần đăng ký.

II – Các bước đăng ký nhãn hiệu tại trung quốc

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu

Đưa ra thông báo kết quả với tư vấn của chúng tôi về khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc.

Bước 2: Yêu cầu đăng ký nhãn hiệu

Chúng tôi sẽ tiến hành nộp và thực hiện các thủ tục cần thiết đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cơ quan Nhãn hiệu của Trung Quốc.

  • Thông tin của người nộp đơn: Tên, địa chỉ và quốc tịch
  • Tài liệu ưu tiên có xác nhận (nếu đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên từ đơn nộp sớm hơn theo Công ước Paris);
  •  Phân loại nhãn hiệu hàng hóa: Trung Quốc áp dụng bảng phân loại nhãn hiệu hàng hóa và dịch vụ quốc tế theo Thỏa ước Nice. Mỗi đơn chỉ được đăng ký cho một nhóm sản phẩm. Một nhãn hiệu được đăng ký cho tối đa 10 (mười) sản phẩm.
  • Mẫu nhãn hiệu hàng hóa: 20 mẫu nhãn hiệu có chiều dài và chiều ngang không lớn hơn 10 cm hoặc nhỏ hơn 5 cm. Nếu là nhãn màu, ngoài hai mươi mẫu nhãn màu cần bổ sung thêm hai nhãn đen trắng.

Bước 3: Cấp văn bằng bảo hộ

Nhận và bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc. Thông báo cho khách hàng nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc).

III – Thời hạn đăng ký nhãn hiệu tại trung quốc và  cách gia hạn

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc cũng như đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế đều có hiệu lực 10 năm kể từ ngày cấp và có thể gia hạn nhiều lần.

IV – Các gia hạn đăng ký nhãn hiệu tại trung quốc

Khách hàng tự gia hạn hợp đồng 6 tháng khi thời hạn đăng ký nhãn hiệu tại trung quốc hết hiệu lực.

  • Ủy quyền có công chứng;
  •  Một bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa liên quan;
  • 10 mẫu nhãn hiệu liên quan.

Xem tiếp: đăng ký nhãn hiệu tại Singapore

Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu là dịch vụ được cung cấp bởi Oceanlaw . Đăng ký nhãn hiệu là hết sức quan trọng đối với chủ sở hữu để xác lập quyền đối vớ tài sản trí tuệ của mình, hãy liên hệ ngay với Oceanlaw để được tư vấn và hướng dẫn thủ tục Đăng ký nhãn hiệu tốt nhất.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here