Đăng ký sáng chế quốc tế

0
849
Đăng ký sáng chế quốc tế

Oceanlaw công ty luật với nhiều chuyên viên, nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật, Công ty Oceanlaw – sẽ tư vấn cho khách hàng thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế nhanh nhất, Chỉ cần khách hàng liên hệ chúng tôi sẽ tư vấn giải đáp mọi câu hỏi cho khách hàng;

Cơ quan nào có thẩm quyền nhận đơn quốc tế tại Việt Nam

Cục Sở Hữu trí tuệ là nơi có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký sáng chế quốc tế;

Trách nhiệm của cục sở hữu trí tuệ như sau :

 1. Tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam;
 2. Thông báo thu phí gửi đơn quốc tế và các khoản lệ phí đi kèm chuyển giao cho văn phòng quốc tế đồng thời gửi cho Cơ quan tra cứu quố tế theo quy định của hiệp ước về sáng chế – PCT;
 3. Thời hạn nộp khoản lệ phí sẽ được kiểm tra xem người nộp đơn nộp có đúng hạn hay không;
 4. Kiểm tra xử lý đơn quốc tế tại Việt Nam (có nguồn gốc từ Việt Nam);
 5. Xác định sản phẩm/ dịch vụ cần bảo hộ (Trừ những đối tượng bảo hộ bí mật thuộc quốc gia…)
 6. Gửi một bản (bản hồ sơ) của đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam cho Văn phòng quốc tế và một bản (bản tra cứu) cho cơ quan tra cứu quốc tế;
 7. Tiếp nhận thư từ người nộp đơn và từ cơ quan quốc tế.

Ngôn ngữ

 1. Người nộp đơn cho Cục sở hữu trí tuệ phải dịch sang tiếng anh. Trong đó mỗi đơn chia làm 3 bản;
 2. Nếu trường hợp người nộp đơn nộp thiếu, thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ bổ sung thêm trong đó người nộp đơn phải trả phí sao đơn quốc tế;

Cơ quan tra cứu quốc tế và cơ quan xét nghiệm sơ bộ quốc tế

Đơn được nộp tại Việt Nam, thì cơ quan tra cứu quốc tế và cơ quan xét nghiệm sơ bộ quốc tế có thẩm quyền là các cơ quan sáng chế, cơ quan sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ của Ôx-trây-li-a, Áo, Liên bang Nga, Thụy Điển, Hàn Quốc và Cơ quan Sáng chế châu Âu.

Đơn quốc tế có chỉ định Việt Nam

Khi tiếp nhận đơn trong đơn quốc tế có chỉ định Việt Nam thì Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan có chỉ định Trong trường hợp này, để được vào Giai đoạn quốc gia, trong thời hạn 31 tháng kể từ ngày ưu tiên người nộp đơn phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ:

 1. Lập tờ khai yêu cầu đăng ký sáng chế có mẫu quy định;
 2. Bản sao đơn quốc tế;
 3. Đơn quốc tế phải được dịch ra tiếng việt : bản mô tả, phần mô tả, chú thích….;
 4. Phí và lệ phí quốc gia;

Đơn quốc tế nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn quy định trên đây có thể được chấp nhận với điều kiện người nộp đơn nộp phí, lệ phí theo quy định.

Đơn quốc tế có chọn Việt Nam :

Nếu trong đơn quốc tế chọn Việt Nam thì cục sở hữu trí tuệ sẽ là cơ quan được chỉ định.Trong trường hợp này, nếu việc chọn Việt Nam được tiến hành trong thời hạn 19 tháng kể từ ngày ưu tiên, để được vào giai đoạn quốc gia, trong thời hạn 31 tháng kể từ ngày ưu tiên, người nộp đơn phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ các tài liệu sau đây:

 1. Tờ khai đăng ký sáng chế (có mẫu);
 2. Bản dịch Tiếng Việt đơn quốc tế (có mô tả, yêu cầu bảo hộ, bản tóm tắt…);
 3. Bản dịch ra tiếng Việt của các phụ lục báo cáo xét nghiệm sơ bộ quốc tế (khi có yêu cầu xét nghiệm nội dung đơn);
 4. Lệ phí;

 Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

 1. Để được hưởng quyền ưu tiên, người nộp đơn phải khẳng định lại điều đó trong tờ khai, nộp phí xin hưởng quyền ưu tiên và theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ, phải nộp bản dịch ra tiếng Việt của các tài liệu đã nộp cho Văn phòng quốc tế các tài liệu cần thiết theo Quy tắc 17.1(a) của Quy chế thi hành Hiệp ước.
 2. Đối với đơn PCT, việc xử lý yêu cầu hưởng quyền ưu tiên phù hợp với Hiệp ước PCT và Quy chế thi hành Hiệp ước.

Tham khảo thêm: đăng ký bằng sáng chế như thế nào?

Mọi thắc mắc liên hệ đến văn phòng luật Oceanlaw để được tư vấn tốt nhất, mọi thắc mắc của bạn sẽ được chúng tôi giải đáp trong thời gian sớm nhất. Oceanlaw chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ nhãn hiệu, thành lập công ty, xin giấy phép…nhanh chóng và tốt nhất;

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here