Đăng ký sáng chế theo hiệp ước PCT

0
1193
Đăng ký sáng chế theo hiệp ước PCT

Trước tiên tổ chức cá nhân muốn đăng ký sáng chế theo PCT thì phải hiểu được PCT là gì ? Oceanlaw giới thiệu qua Hiệp ước sáng chế chính thức được ký kết vào ngày 10 / 06 /1970 tại mỹ.

PCT là viết tắt của Patent Cooperation Treaty tức Hiệp ước về hợp tác sáng chế. Trước khi có PCT, mà người muốn đăng ký sáng chế của mình thì phải gửi đơn xin bảo hộ tại quốc gia mà mình có nhu cầu bảo hộ. Kể từ khi PCT ra đời thì đã giải quyết những khó khăn, thời gian giải quyết nhanh hơn, tốn ít chi phí. Oceanlaw là công ty hỗ trợ khách hàng hoàn thành thủ tục nhanh chóng nhất;

Tài liệu cần chuẩn bị để đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT :

 • Tờ khai xin đăng ký sáng chế theo PCT;
 • Bản mô tả sáng chế cần đăng ký như có chú thích cho hình vẽ, tóm tắt;
 • Nếu có yêu cầu thẩm định nội dung đơn thì trình ra phụ lục báo cáo xét nghiệm do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 • Chứng từ nộp phí;

Thời gian giải quyết :

 • Công bố đơn là 18 tháng ;
 • Thẩm định nội dung : 12 tháng kể từ ngày công bố đơn (tùy thuộc vào từng quốc gia);

Điều kiện để đăng ký sáng chế theo PCT :

 • Sáng chế phải có tính mới;
 • Có sự sáng tạo;
 •  Áp dụng được vào thực tiễn.

Nộp đơn đăng ký sáng chế theo PCT tại đâu ?

 • Sau khi hoàn thành xong hồ sơ đăng ký sáng thế theo PCT thì khách hàng nộp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ;
 • Nhận đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam;
 • Thu phí gửi đơn quốc tế và thông báo các khoản lệ phí theo quy định để người nộp đơn chuyển cho Văn phòng quốc tế và Cơ quan tra cứu quốc tế theo quy định của Hiệp ước hợp tác về sáng chế – PCT (sau đây gọi là “Hiệp ước”);
 • Cán bộ của Cục sở hữu trí tuệ sẽ kiểm tra lệ phí , xem người đăng ký sáng chế đã được nộp đầy đủ hay chưa;
 • Kiểm tra và xử lý đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam theo quy định của Hiệp ước;
 • Xác định sáng chế cần được đăng ký (trừ những đăng ký sáng chế thuộc bí mật quốc gia);
 • Gửi một bản (bản hồ sơ) của đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam cho Văn phòng quốc tế và một bản (bản tra cứu) cho Cơ quan tra cứu quốc tế;
 • Gửi và nhận thư từ người nộp đơn và từ các cơ quan quốc tế.

Quy trình đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT

 • Tiếp nhận đơn đăng ký : Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện;
 • Tra cứu quốc tế : Tiến hành tra cứu tại cơ quan có thẩm quyền
 • Công bố đơn : sẽ được công bố trên Công báo của PCT;
 • Thẩm định sơ bộ quốc tế : tiến hành thẩm định tại cơ quan thẩm định sơ bộ quốc tế theo PCT.
 • Xử lý đơn trong giai đoạn quốc gia : sau khi vào giai đoạn quốc gia, đơn quốc tế được thẩm định hình thức và thẩm định nội dung theo các thủ tục quy định đối với đơn đăng ký sáng chế thông thường tại quốc gia sở tại.

Xem thêm: đăng ký bảo hộ kiểu dáng sáng chế
Nếu khách hàng còn thắc mắc về thủ tục đăng ký sáng chế theo PCT liên hệ đến văn phòng luật Oceanlaw để được tư vấn, chúng tôi đảm bảo khách hàng nhận được giấy chứng nhận đăng ký nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng;

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here