Đặt tên cho tác phẩm khi đăng ký bảo hộ tác phẩm

0
1001
Đặt tên cho tác phẩm khi đăng ký bảo hộ tác phẩm

Đặt tên cho tác phẩm khi đăng ký bảo hộ tác phẩm

Đăng ký bản quyền tác giả – giá trị của một tác phẩm, chạm đến trái tim của người đọc luôn nằm trong nội dung, tư tưởng mà tác phẩm đó thể hiện. Nhưng để người đọc tìm đến cuốn sách của mình thì ấn tượng đầu tiên chính là tên gọi của tác phẩm. Tên gọi của một tác phẩm phải thể hiện được khái quát về nội dung, dấu ấn của tác giả và luôn có sự khác biệt với sản phẩm khác.
Một cái tên hấp dẫn, độc và sáng tạo sẽ gây được ấn tượng với người đọc và thu hút những người khách tiếp cận với tác phẩm đó;

Ai có quyền đặt tên cho tác phẩm ?

Theo pháp luật Việt Nam thì tác giả có quyền nhận thân, quyền định đoạn tải sản nhất định trong đó có quyền đặt tên cho tác phẩm của mình. Đây là quyền mà gắn liều với tác giả , chủ sở hữu và không thể chuyển dịch cho người khác. Và đặc biệt hơn là quyền này được pháp luật bảo vệ vô thời hạn.

Đăng ký bản quyền dịch từ tiếng nước ngoài

Đặt tên cho tác phẩm :

Tác giả , người sáng tạo ra tác phẩm có quyền đặt tên;

Đối với những tác phẩm được dịch từ tiếng nước ngoài thì tác giả không có quyền đặt tên. Điều này khẳng định được tác giả người dịch tác phẩm đó phải tôn trọng với tác phẩm gốc. Việc chuyển sang ngôn ngữ, hệ thống ký hiệu khác nhưng không có nghĩa là được đặt lại tên tác phẩm gốc.

Tác giả chương trình máy tính và các nhà đầu tư sản xuất chương trình máy tính có thể thỏa thuận về việc đặt tên và việc phát triển các chương trình máy tính.

Mọi thông tin chi tiết về đăng ký bảo hộ tác phẩm ,đặt tên cho tác phẩm khách hàng liên hệ với chúng tôi, luật sư của chúng tôi sẽ tiến hành đăng ký bản quyền tác giả.

Hệ thống quyền tác giả ở nước sở tại

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here