Lưu ý khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid

0
750
Lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid

Lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid

Khách hàng có câu hỏi cần chúng tôi tư vấn như sau : Doanh nghiệp tôi đang hoạt động tại Việt Nam, đang  phát triển một số sản phẩm dịch vụ ra nước ngoài và, muốn đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid, Chúng tôi cần công ty Oceanlaw tư vấn, cho chúng tôi những thủ tục, vấn đề liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài.

Luật sư trả lời: Oceanlaw với nhiều năm kinh nghiệm của mình, tư vấn cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài, Khi doanh nghiệp muốn đưa sản phẩm của mình lưu thông trên thị trường nước ngoài thì cần chẩn bị những tải liệu sau :

+ Yêu cầu đối với Nhãn hiệu nộp đơn theo Nghị Định thư Madrid:  Đơn phải được nộp tại Việt Nam và đáp ứng được tiêu chuẩn sau :
– Khi làm đơn đăng ký nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid, thì người làm đơn phải có chỉ định rõ ràng về nước thành viên trong nghị định thư mà muốn được bảo hộ.
– Trường hợp Nếu người nộp đơn chỉ định các nước ngay từ đầu khi nộp đơn quốc tế thì ngày người nộp đơn vào pha quốc tế cũng sẽ được coi là ngày nộp đơn tại các quốc gia được chỉ định.

Cách xác định hai nhãn hiệu xung đột

Như vậy, khi doanh nghiệp muốn nộp đơn bổ sung thêm một số quốc gia khác thì ngày bổ sung nước chỉ định sẽ được xem là ngày nộp đơn tại quốc gia đó, ngày nộp đơn quốc tế ban đầu sẽ bị hủy.
Tóm lại : Doanh nghiệp lên hạn chế với cách thức này , bởi sẽ có nhiều rủi do sảy ra trong quá trình đăng ký nhãn hiệu.

Dựa vào cơ sở trên thì Doanh nghiệp nên chỉ định những nước mà tiến hành đăng ký nhãn hiệu muốn tiến hành trong thời gian ngắn để được hưởng quyền ưu tiên.  Bổ sung nhãn hiệu thì doanh nghiệp nên xác định về thời gian sau hoặc đăng ký nhãn hiệu mới cho sản phẩm đó…;

Nguồn : đăng ký nhãn hiệu thông qua thỏa ước madrid

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here