Một số lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại mỹ

0
786
Một số lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại mỹ

Lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại mỹ

Khi đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài nói chung và đăngký nhãn hiệu, thương hiệu sang thị trường mỹ nói riêng doanh nghiệp cần chú ý về quyền lợi, bảo hộ của mình tại thị trường này với một số lưu ý sau :
 • Theo quy định thì cá nhân, tổ chức muốn đăng ký nhãn hiệu tại mỹ thì có thể làm đơn đăng ký nhãn hiệu với Cơ quan nhãn hiệu tại Mỹ.
 • Trường hợp nhãn hiệu hiệu mà khách hàng muốn đăng ký mà sản phẩm, dịch vụ của mình đã được sử dụng tại mỹ thì Người làm đơn phải cung cấp thêm một số tài liệu , chứng cứ về việc sử dụng nhãn hiệu này.
 • Trường hợp nhãn hiệu chưa được sử dụng và chưa bị doanh nghiệp khách đăng ký và được Cơ quan nhãn hiệu mỹ cấp văn bằng bảo hộ thì người nộp đơn phải tuyên bố sử dụng nhãn hiệu tại mỹ trong thời gian quy định;
 • Để cá nhân, tổ chức chắc chắn hơn trong việc đăng ký nhãn hiệu tại mỹ thì nên tiến hành thủ tục tra cứu nhãn hiệu, đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu. Kết quả tra cứu sẽ giúp người nộp đơn tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc bảo hộ thương hiệu, có thể thay đổi nội dung đăng ký ngay khi có kết quả tra cứu.

Khi đăng ký nhãn hiệu thì nhãn hiệu phải trải qua giai đoạn sau :

 • Thẩm định hình thức đơn;
 • Thẩm định nội dung;
 • Công bố đơn;
 • Cấp bằng bảo hộn nhãn hiệu ;
– Mỗi một nhãn hiệu được bảo hộ 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp;
– Thời gian tra cứu nhãn hiệu tại mỹ từ 05-07 ngày làm việc;
– Để được cấp bằng bảo hộ tại mỹ là từ 21 -28 tháng tính từ ngày nộp đơn đăng ký; 

Tài liệu khách hàng cần chẩn bị nộp đơn:

 • Giấy ủy quyền có tên và đóng dấu (Oceanlaw cung cấp mẫu);
 • Mẫu nhãn hiệu đăng ký;
 • Sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp mong muốn đăng ký;
 • Bản tuyên bố sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ.
Khách hàng có thể liên hệ đến Oceanlaw để được cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài, chúng tôi tư vấn miễn phí cho khách hàng và vấn đề khác có liên quan

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here