Nguyên nhân phải đăng ký bảo hộ thương hiệu

0
854
Nguyên nhân phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Nguyên nhân phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Khi không đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của doanh nghiệp mình, thì công ty khác có thể vô tình hoặc cố ý sử dụng nhãn hiệu của doanh nghiệp bạn, Đối thủ cạnh tranh khi biết được nhãn hiệu đó chưa đăng ký thì sẽ chiếm lĩnh, hưởng lợi từ uy tín mà bạn đã tạo dựng với khách hàng, gây tổn hại đến kinh tế của công ty, hình ảnh và đặc biệt là khi đưa sản phẩm cạnh tranh lại có chất lượng thấp.

Doanh nghiêp có thể bảo hộ nhãn hiệu của mình bằng cách đăng ký nhãn hiệu. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp của bạn sử dụng độc quyền nhãn hiệu mà ngăn cản được các doanh nghiệp khác ngăn cản, trùng lặp tương tự nhãn hiệu gây nhầm lẫn.Ở một số quốc gia nhãn hiệu có thể được sử dụng bảo hộ thông qua sử dụng, Ưu điểm khi đăng ký nhãn hiệu trong trường hợp này là :

  • Đăng ký nhãn hiệu tạo ra chứng cứ quyền sử dụng nhãn hiệu, có lợi khi có tranh chấp nhãn hiệu;
  • Có thể làm đơn đăng ký nhãn hiệu trước khi đưa nhãn hiệu ra thị trường;
  • Đăng ký nhãn hiệu làm cho việc thực thi quyền sẽ dễ dàng và tiết kiệm hơn;
  • Nhãn hiệu đăng ký sẽ được lưu trong Đăng bạ nhãn hiệu quốc gia;
  • Nhãn hiệu có thường có ký hiệu R trong khi sử dụng nhãn hiệu.

Vậy khi bảo hộ nhãn hiệu sẽ giúp cho sản phẩm của bạn :

  • Giúp cho khách hàng có thể phân biệt được sản phẩm của công ty khác;
  • Tạo ra sự khác biệt, cho sản phẩm của mình;
  • Tạo cơ hội để Li – Xăng hợp đồng và tạo được nguồn thu nhập qua phí này;
  • Nhãn hiệu trở thành công cụ tiếp thị, tạo dựng uy tín cho doanh nghiệp;
  • Một bộ phận quan trọng trong chuyển nhượng thương mại;

Như vậy đăng ký nhãn hiệu sẽ có lợi cho doanh nghiệp của bạn, quảng bá được hình ảnh của công ty, tiếp cận được với người tiêu dùng. Đăng ký nhãn hiệu độc quyền,khách hàng có thể liên hệ đến Oceanlaw để được chúng tôi tư vấn miễn phí.

Nguồn >> Đăng ký nhãn hiệu qua tpp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here