​Tên địa danh có được đăng ký nhãn hiệu hay không?

0
1392
​Tên địa danh có được đăng ký nhãn hiệu?

Trên thực tế, Địa danh thường được sử dụng  cùng với tên của sản phẩm được sản xuất tại khu vực, địa phương tương ứng với địa danh đó, Địa danh được gắn với tên sản phẩm như vậy để phân biệt sản phẩm được sản xuất tại vùng mang địa danh này với sản phẩm cùng loại được sản xuất tại các vùng mang địa danh khác. Là một quốc gia có nhiều sản vật nổi tiếng gắn với mỗi địa danh. Dựa trên sự nổi tiếng này, rất nhiều cá nhân/tổ chức đã muốn được đăng ký nhãn hiệu tên địa danh cho sản phẩm dịch vụ mà mình cung cấp.

Tuy nhiên, theo quy chế thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, địa danh không được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu thông thường. Địa danh chỉ được bảo hộ khi nó được đăng ký dưới dạng chỉ dẫn địa lý hoặc nhãn hiệu tập thể. Trong trường hợp này, chủ đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể phải là một tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp.

Chủ đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý là Nhà nước thông qua các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký.

Quy trình thẩm định đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu tập thể được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Do vậy nếu cá nhân hay một doanh nghiệp mà muốn đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền thì cần đặt tên để có thể đăng ký bảo hộ.

Đăng ký nhãn hiệu cho tên địa danh, đăng ký bảo hộ tên địa danh, tên vùng miền như thế nào? Bạn muốn đăng ký độc quyền tên gọi một ngành nghề, dịch vụ chỉ có tại quê hương, địa danh bạn sinh sống? Để đăng ký nhãn hiệu cho địa danh, tên địa phương của bạn hãy liên hệ với Oceanlaw theo thông tin dưới đây

Tìm hiểu thêm: cách thức đăng ký nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here