Trang Chủ Đăng ký nhãn hiệu ​Thông báo thiếu sót hình thức từ cục Sở hữu trí tuệ

​Thông báo thiếu sót hình thức từ cục Sở hữu trí tuệ

0
974
​Thông báo thiếu sót hình thức từ cục Sở hữu trí tuệ

Theo quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ của Việt Nam thì việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không phải là nghĩa vụ bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu. Mặc dù không phải là thủ tục bắt buộc nhưng việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu lại là rất cần thiết và là cơ sở để xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.

Đơn đăng ký nhãn hiệu sau khi được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ sẽ được thẩm định về mặt hình thức và nội dung. Thẩm định về mặt hình thức là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức như việc mô tả mẫu nhãn hiệu, xem xét về việc phân nhóm sản phẩm, dịch vụ đã phù hợp với bảng phân loại quốc tế hay chưa; về đối tượng loại trừ; về quyền nộp đơn…để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. Người nộp đơn cần làm gì khi Cục Sở hữu trí tuệ thông báo thiếu sót về mặt hình thức trong đơn đăng ký nhãn hiệu?

Thực tiễn cho thấy, lý do phổ biến khiến cho đơn đăng ký nhãn hiệu không hợp lệ về hình thức đó là việc phân nhóm sai và thiếu sót về hình thức của đơn, cụ thể:
  • Đơn bị từ chối do phân nhóm sai: Việc phân nhóm lĩnh vực, ngành nghề hoặc sản phẩm/dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa được tiến hành theo Bảng phân loại Nice IX của Quốc Tế.
Để việc phân nhóm được chính xác, đối tượng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cần xem xét, đối chiếu mặt hàng cần phân loại với bảng danh mục tóm tắt và bảng danh mục chi tiết hàng hóa/ dịch vụ Ni Xơ.
  • Đơn bị từ chối do thiếu sót về hình thức của đơn như tính phí không đúng hoặc thiếu hồ sơ hoàn thiện.
Để đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, người nộp đơn phải nộp các khoản phí và lệ phí quy định (tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính). Việc tính không đúng các loại phí cần nộp cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối.
Ngoài ra, khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn cần hoàn thiện hồ sơ đăng ký, hồ sơ đăng ký nhãn độc quyền hiệu bao gồm:
  • Lập tờ khai đăng ký nhãn hiệu;
  • Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
  • Sao chụp mẫu nhãn hiệu;
  • Soạn công văn tiến hành làm nhanh nếu cần thiết;
  • Giấy ủy quyền;
  • Các giấy tờ khác có liên quan.

Tuy nhiên, quá trình hoàn thiện hồ sơ thường mắc phải những lỗi sau: thiếu hồ sơ chứng minh quyền nộp đơn; thiếu mẫu nhãn; ký vào tờ khai không đúng (ký vào trang đầu và đóng dấu trang cuối)… Những sai sót này cũng chính là những nguyên nhân khiến đơn đăng ký nhãn hiệu không được chấp nhận.

Có thể thấy, thẩm định về mặt hình thức là việc làm bắt buộc đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, để quá trình thẩm định được tiến hành nhanh chóng, kịp thời, tránh trường hợp nhãn hiệu bị gián đoạn, người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nên tìm đến những đại diện sở hữu trí tuệ để được tư vấn.

Khi nhận được thông báo này, người nộp đơn lên xem xét nội dung và tiến hành trả lời thông báo này, nếu đơn đã sửa chữa những thiếu sót, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ. Người nộp đơn nên nhờ những đại diện sở hữu trí tuệ để được tư vấn khi trả lời những thông báo thiếu sót này một cách nhanh chóng, kịp thời, tránh trường hợp nhãn hiệu bị gián đoạn, hết thời hạn.

Nếu cần hỗ trợ gì liên quan đến vấn đề khi nhận được thông báo thiếu sót hình thức từ cục sở hữu trí tuệ cần phải làm những gì? Để việc đăng ký nhãn hiệu của quý vị được thực hiện hiện một cách nhanh chóng nhất hãy liên hệ với công ty Luật Oceanlaw để được hỗ trợ tốt nhất.

Xem thêm : Đăng ký nhãn hiệu liên kết

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here