Thủ tục Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

0
744
Thủ tục Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế
Thủ tục bắt buộc chuyển giao sáng chế
Xin hỏi Công ty luật Oceanlaw tôi hiện đang là chủ 1 doanh nghiệp và có nhu cầu đăng ký sáng chế đã được bảo hộ từ một tác giả. Chúng tôi đã thỏa thuận với người đăng ký bảo hộ sáng chế đó nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận mặc dù đã thương lượng rất nhiều lần, cùng mức giả và điều kiện của chúng tôi khi được sử dụng sáng chế đó.
Luật sư có thể tư vấn giúp chúng tôi, trong trường hợp này chúng tôi phải làm như thế nào để được quyền sử dụng  sáng chế.
Luật sư :

Để được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định chuyển giao sáng chế thì cần thực hiện những thủ tục sau:

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cá nhân, tổ chức.
* Trình tự thực hiện:

– Tiếp nhận hồ sơ:

 • Trường hợp với lĩnh vực quốc phòng, ý tế, an sinh xã hội và những nhu cầu cần thiết cho xã hội thì Cá nhân, tổ chức lập hồ sơ gửi đến Bộ và các cơ quan có thẩm quyền ngang với bộ quản lý lĩnh vực liên quan.
 • Đối với hồ sơ liên quan đến lĩnh vực khác thì tiến hành nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục sở hữu trí tuệ.
– Thẩm định hồ sơ:
+ Đối với đơn hợp lệ:
 • Khi sáng chế thuộc quyền sử dụng liên quan đến lĩnh vực an ninh quốc phòng, y tế, an sinh xã hội và các nhu cầu thiết yếu khác :
  • Khi nhận được hồ sơ thì Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ sẽ tiến hành sao gửi hồ sơ để lấy ý kiến của Bộ khoa học và Công nghệ;
  • Cục sở hữu trí tuệ sẽ là nơi cho ý kiến;
  • Bộ hoặc cơ quan có thẩm quyền ngang bộ có thể phải đối ý kiến của cục sở hữu trí tuệ nếu không đồng ý;
  • Người đúng đầu như Bộ trưởng hoặc Thủ trường cơ quan sẽ ra quyết định có bắt buộc yêu cầu chuyển giao sáng chế đó hay không.
 • Yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế liên quan đến các trường hợp khác:
  • Cục sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo về yêu cầu quyền  chuyển giao sử dụng sáng chế , gửi đến người nắm dữ sáng chế đó, và yêu cầu người đó có ý kiến phản hồi.
  • Có thể yêu cầu hai bên thỏa thuận lại để ký hợp đồng chuyển giao (khi cần thiết).
  • Khi hai bên vẫn không thống nhất được ý kiến thì có thể ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế.
+ Hồ sơ không hợp lệ :
 • Người đứng đầu hoặc người có thẩm quyền ra quyết định từ chối và nêu rõ lý do, bên nộp hồ sơ phản hồi lại ý kiến;
 • Trường hợp người nộp đơn không phản hồi lại ý kiến đó, hay có phản hồi nhưng không xác đáng thì Cơ quan có thẩm quyền ra thông báo từ chối.
– Quyết định sẽ được nghi vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu công nghiệp và công bố trên công báo.

*Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp qua ngân hàng hoặc qua thẻ bưu điện.

Duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế

*Thành phần, số lượng hồ sơ:

 • Tờ khai sáng chế (chuẩn bị 02 tờ);
 • Tài liệu để chứng minh ra quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng chế;
 • Giấy ủy quyền (Oceanlaw cung cấp);
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.
– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

*Thời hạn giải quyết: 02 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.*Kết quả: Quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế.

* Căn cứ theo:

– Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
– Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
– Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
– Thông tư số 22/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Thông tin chi tiết về chuyển giao sáng chế khách hàng liên hệ đến Oceanlaw để được tư vấn tốt nhất, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng, đại diện làm việc với cơ quan nhà nước, giúp giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển giao sáng chế.

Chi phí đăng ký bảo hộ sáng chế

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here