Xử lý vi phạm nhãn hiệu độc quyền logo

0
1040
Xử lý vi phạm nhãn hiệu độc quyền logo

Xử lý vi phạm nhãn hiệu logo

Xử lý vi phạm nhãn hiệu logo là quá trình quan trọng của người sở hữu phải nắm bắt được, nhanh chóng bảo vệ nhãn hiệu của mình khi bị một doanh nghiệp khác xâm phạm nhãn hiệu. Hôm nay Oceanlaw tư vấn cho khách hàng cách xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu logo.

Vậy thế nào thì được coi là xâm phậm nhãn hiệu :

 • Cá nhân, tổ chức đăng ký nhãn hiệu có khả năng, dấu hiệu trùng lặp với nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ;
 • Đăng ký nhãn hiệu logo có khả năng gây nhầm lẫn, khó phân biệt với logo đã đăng ký trước đó;
 • Cá nhân, tổ chức sử dụng nhãn hiệu logo tương tự như nhãn hiệu đã được bảo hộ;
 • Nhãn hiệu có dấu hiệu bị trùng lặp hoặc giống như nhãn hiệu nổi tiếng khác, tạo sự nhầm lẫn với người sử dụng và chủ sở hữu;
Hồ sơ yêu cầu giám định bao gồm:
 • Đơn/ văn bản yêu cầu giám định bao gồm : đối tượng giám định, mục đích nội dung.
 • Tài liệu chứng minh xâm phạm nhãn hiệu đã đăng ký;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Giấy ủy quyền (khi sử dụng dịch vụ của Oceanlaw);
 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Thông tin về doanh nghiệp vi phạm;
Xử lý vi phạm  nhãn hiệu logo :

Sau khi nhãn hiệu đã được giám định thì Oceanlaw sẽ có hai phương án xử lý vi phạm:

Cảnh báo doanh nghiệp đang có hành vi vi phạm bản quyền tác giả:

 • Soạn thảo văn bản gửi đến doanh nghiệp đang vi phạm bản quyền; dừng việc xâm phạm nhãn hiệu;
 • Nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục hành vi này thì : Yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc;
 • Chúng tôi sẽ chuẩn bị tài liệu cần thiết soạn thảo hồ sơ yêu cầu xử lý xâm phạm gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tùy thuộc vào tính chất vụ việc mà cách giải quyết cũng khác nhau.
Trong vòng 30 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho bên yêu cầu về dự định thời gian, biện pháp xử lý, thủ tục xử lý và yêu cầu chủ thể quyền hợp tác hỗ trợ trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm.

Như vậy, quy trình xử lý vi phạm nhãn hiệu logo có thể thực hiện theo nhu cầu của từng chủ sở hữu. Chúng tôi sẽ tiến hành cung cấp dịch vụ trên cơ sở lựa chọn của quý khách hàng. Liên hệ ngay đến văn phòng luật Oceanlaw.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here