Các bước trong quá trình xây dựng thương hiệu

0
1270
Các bước chính trong quá trình xây dựng thương hiệu

Để có thể xây dựng thương hiệu phát triển bền vững trong dài hạn, các doanh nghiệp có thể tham khảo năm bước sau:

1. Định giá cơ hội thị trường
2. Hình thành thương hiệu
3. Tiếp thị quan hệ khách hàng
4. Theo dõi khả năng thực hiện (hiệu suất) và giá trị thương hiệu của bạn
5. Khai thác sở hữu trí tuệ của bạn

1. Định giá cơ hội thị trường

 • Xác định được thị trường
 • Nhận dạng cấu trúc thị trường – các kênh phân phối, ý kiến của lãnh đạo và của khách hàng.
 • Định mức sự ổn định của thị trường
 • Đánh giá cơ hội phát triển
 • Xác định thị trường làm bạn thu hút nhất, nơi mà bạn có thể chiến thắng

2. Hình thành thương hiệu

 • Phân đoạn thị trường: nhân khẩu học, hành vi, nhu cầu và giá trị, …
 • Cho thấy được kinh nghiệm làm về thương hiệu của bạn
 • Lựa chọn kiến trúc nhãn hiệu của bạn
 • Phát triển nhãn hiệu thương hiệu của bạn là “ Xem và cảm nhận”
 • Đảm bảo việc bảo hộ pháo lý cho thương hiệu của bạn

3. Tiếp thị quan hệ khách hàng

 • Đánh giá cơ hội phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc làm mới lại các sản phẩm cũ
 • Lập kế hoạch xây dựng thương hiệu
 • Nhận định được vấn đề của khách hàng
 • Sàng lọc các ý tưởng.
 • Kiểm định sản phẩm/ dịch vụ dựa trên kế hoạch
 • Tối ưu hóa hỗn hợp tiếp thị
 • Đánh giá sự liên kết đỗi với một thương hiệu
 • Theo dõi chất lượng dịch vụ, sản phẩm sau khi đưa ra thị trường
 • Phát triển kế hoạch cho việc truyền thông
 • Quảng cáo
 • Tiếp thị trực tiếp hoặc qua mail, các ấn phẩm quảng cáo
 • Các buổi triển lãm, hội chợ, tổ chức sự kiện
 • Các chương trình khuyến mại
 • Quan hệ với công chúng
 • Sự tài trợ/ hợp tác thương hiệu hay lien doanh
 • Định rõ các chính sách về giá
 • Thiết kế bao bì, giấy gói
 • Phát triển những thiết kế được lưu trữ

4. Theo dõi khả năng thực hiện (hiệu suất) và giá trị thương hiệu của bạn

 • Theo dõi tài sản thương hiệu của bạn
 • Cân nhắc việc phát triển một thẻ ghi kết quả kinh doanh
 • Xác định các sự kiện và nhu cầu mang tính tương lai
 • Theo dõi hiệu quả của danh mục đầu tư vào sản phẩm của bạn
 • Theo dõi hiệu quả dịch vụ
 • Theo dõi hiệu quả truyền thông
 • Theo dõi hiệu quả của bao bi, giấy gói
 • Theo dõi hiệu quả của chiến lược vè giá
 • Theo dõi hiệu quả của những thiết kế được lưu trữ

5. Khai thác sở hữu trí tuệ của bạn

 • Xác định các cơ hội tiềm năng – Chẳng hạn như: hợp đồng cấp giấy phép, hợp tác thương hiệu, thành phần xây dựng thương hiệu, bán ngay,…
 • Xác định những đối tượng có thê được lợi từ thương hiệu của bạn
 • Xác định những tác động có thể xảy ra đối với thương hiệu của bạn
 • Xác định quản lý vốn chủ sở hữu và quá trình theo dõi
 • Thương lượng về các điều khoản, điều kiện của thỏa thuận.

Hãy luôn là người đồng hành đáng tin cậy và dễ mến không chỉ với khách hàng của bạn/ mà phải là với công chúng. Và chắc chắn rồi để thực hiện các bước trên điều đầu tiên là bạn nên bảo hộ thương hiệu ngay hôm nay để tránh những tranh chấp không đáng có. Hãy lựa chọn dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Luật Oceanlaw. Chúng tôi sẽ giúp bạn đăng ký nhãn hiệu trong thời gian nhanh nhất.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here