Chuyển giao công nghệ cần thủ tục gì?

0
1577
Chuyển giao công nghệ cần thủ tục gì

Chuyển giao công nghệ cần thủ tục gì

Thủ tục chuyển giao công nghệ này chỉ được áp dụng với công nghệ thuộc danh mục hạn chế chuyển giao. Tổ chức cá nhân có nhu cầu tiếp nhận hoặc chuyển giao công nghệ thuộc danh mục chuyển giao công nghệ phải gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chuyển giao công nghệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép chuyển giao công nghệ.

Tài liệu cần có chuyển giao công nghệ :

 • Văn bản về tư cách pháp lý bên đề nghị (Oceanlaw hỗ trợ khách hàng);
 • Đơn đề nghị chuyển giao công nghệ;
 • Một số tài liệu giải trình công nghệ;
 • Kể từ ngày nhân được hồ sơ hợp lệ trong vòng 30 ngày cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp phép chuyển giao công nghệ  và có văn bản chấp thuận,trong trường hợp hồ sơ không được chấp nhận thì sẽ có văn bản nêu rõ lý do.
 • Khi đã được chấp nhận của cơ quan nhà nước thì cá nhân, tổ chức có nhu cầu tiếp nhận hay chuyển giao công nghệ sẽ ký kết hợp đồng chuyển giao.
 • Khi đã được ký kết hợp đồng thì, một ben sẽ gửi hồ sơ để cấp giấy phép công nghệ đã được chuyển giao tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ xin cấp giấy phép như sau :

 • Đơn để nghị cấp giấy phép chuyển giao công nghệ;
 • Có văn bản chấp thuận chuyển giao công nghệ do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 • Văn bản về tư cách pháp lý của các bên trong hợp đồng chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng chuyển giao công nghệ (bản sao);
 • Danh mục tài liệu công nghệ, thiết bị công nghệ (nếu có) kèm theo hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Trong thời gian 10 ngày tính từ ngày có hồ sơ hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền cấp phép chuyển giao công nghệ, trường hợp không cấp phép phải có lý do và hình thành văn bản gửi lại cá nhân, tổ chức xin cấp giấy phép;

Trong quá trình thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ nếu muốn thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép chuyển giao công nghệ thì một trong các bên ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ phải xin Giấy phép mới.

Dịch vụ chuyển giao công nghệ là gì: là hoạt động hỗ trợ quá trình tìm kiếm, giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Dịch vụ chuyển giao công nghệ bao gồm:

 • Môi giới chuyển giao công nghệ;
 • Tư vấn chuyển giao công nghệ;
 • Đánh giá công nghệ;
 • Định giá công nghệ;
 • Giám định công nghệ;
 • Xúc tiến chuyển giao công nghệ.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ.

Nếu khách hàng thắc mắc thủ tục chuyển giao công nghệliên hệ đến Oceanlaw của chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.  Oceanlaw chúng tôi cung cấp dịch vụ đầu tư, công bố, giấy phép, đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ nhãn hiệu … tốt nhất, nhanh nhất, bởi đây là một trong những thế mạnh của chúng tôi.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here